Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka+

rekrutacja

studia IT

Z ŻYCIA PROJEKTU

Targi Wiedzy

Zakończenie projektu Informatyka+

2012-08-28.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na zakończenie Informatyki+. Zapraszamy na ostatnie zajęcia w projekcie!

więcej ›

Szukamy informatycznych talentów

2012-06-08.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poszukuje uczniów i uczennic liceów i techników, których pasją jest szeroko rozumiana informatyka.

więcej ›

Krótkie wykłady o informatyce

2012-01-05.

po prostu do poczytania …

więcej ›

Kolejna edycja konkursu "Informatyka – moja pasja" rozpoczęta!

2012-04-20.

Z przyjemnością informujemy o ostatniej już – trzeciej edycji konkursu Informatyka – moja pasja.

więcej ›

Maraton informatyczny Informatyki+

2012-04-05.

Informatyka+ serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty Projektu – Maraton Informatyczny.

więcej ›

Dyplom inżyniera informatyka gwarancją dobrej pracy!

2011-05-13.

Rośnie zainteresowanie zatrudnieniem specjalistów z branży IT

więcej ›

Zasoby biblioteki WWSI dla uczestników projektu!

2011-09-20.

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu Informatyka+ do korzystania z księgozbioru biblioteki WWSI.

więcej ›

Filmoteka Informatyki+

2011-01-28.

Filmoteka to materiały filmowe, które przedstawiają reportaże z życia projektu.

więcej ›


Archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2013-08-19.

W związku z realizacją projektu Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata. Program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi administrowania stroną www oraz platformą edukacyjną. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załącznik 1

Załącznik 2


Zapytanie ofertowe
2013-08-19.

W związku z realizacją projektu Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi administrowania stroną www oraz platformą edukacyjną. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załącznik 1

Załącznik 2


Best Practices in Education Award 2013 dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2013-10-30.

W dniu 9 października 2013 Informatics Europe – stowarzyszenie wydziałów informatyki europejskich szkół wyższych, przyznało Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki prestiżową nagrodę Best Practices in Education 2013. Nagroda stowarzyszenia Informatics Europe jest corocznie przyznawana za wybitne inicjatywy, które podnoszą jakość kształcenia oraz atrakcyjność dyscypliny, jaką jest informatyka.

Czytaj więcej.


Konkurs ofert na realizację reklamy graficznej w Internecie
2012-09-17.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację reklamy graficznej w Internecie na portalach edukacyjnych. Reklama dotyczy realizacji projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT.

W załączeniu przesyłamy dokumentację konkursową.

 

Odpowiedzi na pytania 2012/09/20

1. Czy reklama na danym portalu edukacyjnym powinna być umieszczona na stałe na stronie głównej lub w sekcji o edukacji na stronie głównej w dniach 29-30.09.? Czy w grę wchodzą też mniejsze okresy stałej obecności np. 1 dzień?

Odp.: W terminie podanym w specyfikacji zamówienia tj. 29-30.09. 2012 reklama będąca jego przedmiotem (w postaci bannera) powinna być umieszczona na stałe na stronie głównej portalu.2. Czy oferta powinna uwzględniać koszt stworzenia danego bannera?

Odp.: Tak. Wykonanie bannera będzie po stronie wykonawcy na podstawie materiałów (tekst oraz poglądowe elementy graficzne) dostarczonych przez Zamawiającego.3. Czy może zdarzyć się taka sytuacja, że zostaną wybrane poszczególne witryny od kilku podmiotów pod kątem ceny brutto?

Odp.: W specyfikacji zamówienia informujemy, że do realizacji zostanie wybranych kilka najkorzystniejszych ofert (dotyczących różnych portali), których ceny łącznie nie przekroczą kwoty, którą wykonawca dysponuje na realizację tego zamówienia. Jeśli dwóch Wykonawców (dotyczy to szczególnie firm będących pośrednikami w sprzedaży powierzchni reklamowej) złoży oferty na ten sam portal uwzględniona zostanie tylko jedna - najkorzystniejsza oferta dotycząca danej lokalizacji. Innymi słowy - nie może mieć miejsca sytuacja, w której w tym samym terminie na tym samym portalu zostaną umieszczone równolegle dwa komunikaty reklamowe dotyczące Projektu.4. Pytanie o orientacyjny budżet.

Odp.: Kryterium wyboru ofert jest cena brutto za realizację zamówienia zatem nie jest możliwie uwzględnienie informacji o posiadanym budżecie w specyfikacji zamówienia.5. Czy przez słowo "emisja" Zamawiający rozumie tylko umieszczenie bannera reklamowego?

Odp.: Emisja w rozumieniu Zamawiającego oznacza zamieszczenie i eksponowanie na docelowej stronie internetowej opracowanego bannera zawierającego komunikat reklamowy. Banner ten powinien przekierowywać po kliknięciu na stronę wskazaną przez Zamawiającego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację reklamy prasowej
2012-09-03.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację reklamy prasowej – emisję ogłoszenia/ogłoszeń prasowych. Kod CPV 79970000-4 - usługi publikacji.

Szczegóły zamówienia


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi cateringu
2012-08-31.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi cateringu dla uczestników Konferencji podsumowujących  projekt „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” - kod CPV 55321000-6, które odbywać się będą w pięciu Regionalnych Ośrodkach Projektu w: Białymstoku, Elblągu, Łodzi, Lublinie oraz w Garwolinie

Specyfikacja zamówienia:

Terminy Konferencji w poszczególnych lokalizacjach:

 

Lp

Miasto

Data realizacji usługi

Szacunkowa liczba osób

1

Białystok

19.09.2012

50

2

Elbląg

21.09.2012

50

3

Łódź

25.09.2012

50

4

Lublin

26.09.2012

50

5

Garwolin

27.09.2012

50

 

Menu konferencyjne w formie bufetu szwedzkiego:
* do wyboru 2 ciepłe dania w podgrzewaczach, sałatki, kanapki konferencyjne, inne przystawki porcjowane, ciasto świeże (do wyboru 3 rodzaje), owoce, napoje: woda, soki, herbata, kawa, kruche ciasteczka

Serwowanie na zastawie porcelanowej/szklanej.

Wyposażenie konieczne do realizacji usługi:  według ustaleń z przedstawicielami danej lokalizacji. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie wyposażenia dodatkowego: zastawa, wystrój stołu, obrusy, kwiaty, serwetki papierowe.

Godziny serwowania: według ustaleń z przedstawicielami danej lokalizacji.

Uwaga:  Istnieje możliwość składania ofert cząstkowych, dla wybranej lokalizacji.,

Do oferty należy załączyć proponowane menu

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za całość usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia wielkości zamówienia o 50% nie później niż na 3dni przed terminem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Informacje należy przesłać do 14.09.2012 r. na adres e-mailowy: tduda@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego (oceniane na podstawie załączonego menu).

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się pytań od wykonawców w załączniku zamieszczamy odpowiedzi.


Zapytanie ofertowe o usługi poligraficzne
2012-08-31.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na wykonanie składu, przygotowanie do druku, druk i dystrybucję wydawnictwa książkowego opracowanego w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Materiały do opracowania 1

Materiały do opracowania 2


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usług hotelarskich na terenie Warszawy
2012-08-23.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usług hotelarskich na terenie Warszawy na potrzeby projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na opracowanie e-podręczników
2012-08-17.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na opracowanie e-podręczników wraz z zarejestrowaniem ich na nośnikach cyfrowych, przygotowaniem okładek i dystrybucją.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na zakup sprzętu przeznaczonego na nagrody dla szkół i uczniów
2012-08-16.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na zakup sprzętu przeznaczonego na nagrody dla szkół i uczniów w konkursach realizowanych w ramach Projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na dostarczenie długopisów-pendrive z nadrukiem
2012-08-13.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na dostarczenie długopisów-pendrive z nadrukiem na potrzeby projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na dostarczenie toreb z nadrukiem
2012-08-13.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na dostarczenie toreb z nadrukiem na potrzeby projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.


Zapytanie ofertowe o tabliczki pamiątkowe z pleksi
2012-08-10.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na wykonanie oraz dystrybucję 170 szt. tabliczek pamiątkowych wykonanych z pleksi dla szkół uczestniczących w projekcie Informatyka+.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w projektach PO KL współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na wykonanie projektu graficznego, składu oraz druku
2012-07-19.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na wykonanie projektu graficznego, składu oraz druku dwóch folderów informacyjnych o projekcie Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) a także dystrybucję jednego z folderów w nakładzie 1000 szt. pod wskazane adresy.

Dokumentacja konkursowa.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na obsługę organizacji konferencji
2012-07-17.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na obsługę organizacji konferencji oraz Targów Wiedzy wraz z realizacją kampanii informacyjnej o tych wydarzeniach w Internecie.

Konkurs ogłaszany jest w ramach projektu Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w związku z realizacją zasady konkurencyjności.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Zapytanie ofertowe kampania informacyjna obsługa Targów Wiedzy

Załączniki w wersji do edycji_obsługa Targów Wiedzy


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi cateringu
2012-07-17.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi cateringu dla uczestników Targów wiedzy i Konferencji podsumowującej  projekt „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” - kod CPV 55321000-6.

Szczegóły zamówienia:

 

Część I – obsługa Targów Wiedzy

Dn. 11.09.2012 r.

- Miejsce serwowania: budynek Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, sala konferencyjna nr 5 (powierzchnia ok. 480 m²)  oraz sala kawiarni usytuowana na I piętrze,

- Szacunkowa liczba osób: 200,

 

Menu konferencyjne w formie bufetu szwedzkiego:
* przerwa kawowa: woda, soki, herbata, kawa, kruche ciasteczka (zapewniony stały dostęp napojów w bufecie),

* lunch: do wyboru 3 ciepłe dania (w podgrzewaczach), sałatki (do wyboru 3 rodzaje), kanapki konferencyjne, inne przystawki porcjowane (co najmniej dwa rodzaje), ciasto świeże (do wyboru 3 rodzaje), owoce, napoje: woda, soki, herbata, kawa.

Serwowanie na zastawie porcelanowej/szklanej.

 

Godziny serwowania przerw cateringowych (mogą ulec przesunięciom o ok. 0,5 godz.):

 

* przerwy kawowe:

- rozpoczęcie konferencji (w czasie rejestracji gości): 11.00-11.30

- przerwa kawowa w trakcie spotkania: 13.15-13.35

* lunch: 15.20-16.00

 

Wyposażenie do realizacji usługi własne Wykonawcy: stoły, stoliki cateringowe (odpowiednia ilość aby zapewnić możliwość odstawienia naczyń), wystrój stołów, obrusy, kwiaty, serwetki papierowe, inne urządzenia oraz akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.

 

Uwaga: Pomieszczenia CNK będą dostępne tylko w dniu realizacji usługi w godz.: przygotowanie usługi: 7.00-10.30, sprzątanie w godz. od ok. 16.00 (po zakończeniu lunchu) do godz. 19.30. Przewidziano ogląd pomieszczeń w CNK przed realizacją usługi (dotyczy wykonawcy wyłonionego w postępowaniu).

Część II – obsługa konferencji w WWSI

Dn. 12.09.2012 r.

Miejsce serwowania: bufet Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie,

Szacunkowa liczba osób: 150,

Menu konferencyjne w formie bufetu szwedzkiego:
* przerwa kawowa: woda, soki, herbata, kawa, kruche ciasteczka (zapewniony stały dostęp napojów w bufecie),

* lunch: do wyboru 3 ciepłe dania (w podgrzewaczach), sałatki (do wyboru 3 rodzaje), kanapki konferencyjne, inne przystawki porcjowane (co najmniej dwa rodzaje), ciasto świeże (do wyboru 3 rodzaje), owoce, napoje: woda, soki, herbata, kawa.

Serwowanie na zastawie porcelanowej/szklanej.

 

Godziny serwowania: od. 9.00 do 16.30

* przerwa kawowa ok.: dokładna godzina zostanie podana z 2- tygodniowym wyprzedzeniem,

* lunch: dokładna godzina zostanie podana z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,

 

Miejsce serwowania wyposażone jest w stoły, stoliki i krzesła. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie wyposażenia dodatkowego: zastawa, wystrój stołu, obrusy, kwiaty, serwetki papierowe.

Do oferty należy załączyć proponowane menu (zaproszeni goście to młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, wykładowcy, kadra WWSI).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za całość usługi.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

 

Informacje należy przesłać do 31.07.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

 

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego (oceniane na podstawie załączonego menu).

 

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do przesyłania ofert dotyczących usług przewozu osób
2012-07-09.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do przesyłania ofert dotyczących usług przewozu osób – uczestników projektu (autokarami/busami) w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w okresie od 1 sierpnia do 10 sierpnia 2012  r.

Konkurs realizowany jest w ramach zasady konkurencyjności w projektach PO KL.

Dokumentacja konkursowa w załączeniu.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do przesyłania ofert dotyczących wykonania usługi gastronomicznej w miejscowości Zambrów bądź okolicy (woj. podlaskie)
2012-07-09.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do przesyłania ofert dotyczących wykonania usługi gastronomicznej w miejscowości Zambrów bądź okolicy (woj. podlaskie) w dniach: 1 sierpnia 2012 r. oraz 10 sierpnia 2012 r. dla uczestników obozu szkoleniowo-wypoczynkowego realizowanego w ramach projektu „Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazialnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Konkurs realizowany jest w ramach zasady konkurencyjności w projektach PO KL.

Dokumentacja konkursowa w załączeniu.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do przesyłania ofert dotyczących wykonania koszulek typu t-shirt oraz toreb podręcznych z nadrukiem
2012-07-06.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do przesyłania ofert dotyczących wykonania koszulek typu t-shirt oraz toreb podręcznych z nadrukiem dla uczestników obozu szkoleniowo-wypoczynkowego realizowanego w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Konkurs realizowany jest w ramach zasady konkurencyjności w projektach PO KL.

Dokumentacja konkursowa w załączeniu.

--------------------

2012.07.09

Szanowni  Państwo,

W związku z zapytaniami od wykonawców odnośnie kolorystyki nadruku uprzejmie informujemy, że nie możemy przedstawić projektu nadruku ponieważ jest on przedmiotem zamówienia i zostanie wykonany przez wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu. W celu doprecyzowania warunków wyceny ustala się, że nadruk zostanie wykonany z wykorzystaniem do 10 kolorów. Wykonawca realizujący nadruk będzie musiał dostosować się do tego warunku.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na opracowanie i emisję reklamy graficznej w Internecie.
2012-06-19.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki realizująca projekt Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ogłasza konkurs na opracowanie i emisję reklamy graficznej w Internecie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową znajdującą się w załączeniu.

Konkurs realizowany jest w ramach zasady konkurencyjności w projektach PO KL.

Informacji na temat konkursu udziela Pani Wioletta Kwaśniewska – wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Dokumentacja konkursowa:
Zapytanie ofertowe
Załączniki do edycji


Konkurs ofert na druk oraz dystrybucję wydawnictwa
2012-06-13.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na druk oraz dystrybucję do ok. 1000 szkół w województwach objętych wsparciem - wydawnictwa w postaci zeszytów dydaktycznych w opakowaniu zbiorczym (pudełku/segregatorze) w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych”.

 

Kod CPV: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane, 79824000-6, Usługi drukowania i dystrybucji.

W załączeniu dokumentacja konkursowa.

 


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na druk oraz dystrybucję do ok. 1000 szkół w województwach objętych wsparciem - zeszytów dydaktycznych w opakowaniu zbiorczym
2012-05-25.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na druk oraz dystrybucję do ok. 1000 szkół w województwach objętych wsparciem - wydawnictwa w postaci zeszytów dydaktycznych w opakowaniu zbiorczym (pudełku/segregatorze) w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych”.

Kod CPV: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane, 79824000-6, Usługi drukowania i dystrybucji.

dokumentacja konkursowa:

zapytanie_ofertowe_komplety_zeszytow_dydaktycznych.pdf
zalaczniki_w_wersji_do_edycji_druk_kompletow_zeszytow.doc

Pliki poglądowe do druku:

okladka_bazy_danych_-_jak_je_ugryzc.pdf
zeszyt_bazy_danych_jak_je_ugryzc.pdf

 

EDYCJA 2012-06-13

Szanowni Państwo,

 

W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w dniu 25 maja 2012 r. dotyczącym wyłonienia wykonawcy na realizację usług druku oraz dystrybucji do 1000 szkół w województwach objętych wsparciem wydawnictwa w postaci zeszytów dydaktycznych w opakowaniu zbiorczym (pudełku/segregatorze) w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” uprzejmie informujemy o unieważnieniu postępowania.

 

Powołując się na pkt. 2.3 dokumentacji konkursowej w związku z błędem w dokumentacji konkursowej stwierdzonym na etapie weryfikacji ofert pozostawiamy postępowanie bez wyboru oferty. Błąd dotyczył rozbieżności pomiędzy zapisami odnośnie kryteriów wyboru ofert, z których jedno dotyczyło ceny netto a formularzem ofertowym, w którym zawarto rubrykę dla ceny brutto. W związku z powyższym wszystkie oferty zostały złożone nieadekwatnie do kryterium wyboru ofert.

 

Po skorygowaniu dokumentacji postępowanie zostanie ogłoszone ponownie. Zapraszamy do ponownego złożenia ofert.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usługi druku spersonalizowanego zaświadczeń
2012-05-24.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usługi druku spersonalizowanego zaświadczeń dla uczestników projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.

Kod CPV zamówienia: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane.

dokumentacja konkursowa:

postepowanie uproszczone - na realizacje uslugi druku spersonalizowanego zaswiadczen(doc)
oswiadczenie wykonawcy o braku wystepowania powiazan osobowych i kapitalowych z zamawiajacym(doc)
gotowe zaswiadczenie wzor(pdf)

pusty szablon zaswiadczenia wzor(pdf)
tresc zaswiadczenia do wydrukowania szablon(doc)

--------------------------------------

Szanowni Państwo,
W związku z zapytaniami od jednego z wykonawców uprzejmie informujemy:
Pyt.1  Czy papier, który Państwo dostarczają jest to papier gładki czy fakturowany,
- Odp.: Dostarczone zaświadczenia to papier gładki.

Pyt.2 Czy jest możliwość otrzymania bazy uczestników w tabeli programu Excel.
- Odp.: Bazę uczestników otrzyma Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania (ze względu na ochronę danych osobowych uczestników projektu)


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej w Lublinie
2012-05-08.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o   cenę usługi gastronomicznej w Lublinie-  Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia

 • terminy realizacji zamówienia:  25-27.05.2012 r. (3 dni)
 • szacunkowa łączna liczba posiłków: 25 osób każdego dnia
 • menu: obiad (II danie do wyboru+ surówki do wyboru + napój 0,5 l), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata/kawa bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych  na adres:  Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, ul. Długa 6 , 20-346 Lublin.

 

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek.

Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Informacje należy przesłać do 22.05.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Zamawiając Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia o 50%  lub zmniejszenia  o 10 %  wielkości zamówienia  z zachowaniem wartości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Lublinie
2012-05-07.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Lublinie- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia:

 • 1 pokój 1-os. (+dostęp do Internetu, śniadanie w cenie) w terminie: 25-27.05.2012 r. (2 doby)

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za całość zamówienia (waga 100 %).

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższe ceny, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Informacje należy przesłać do 21.05.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

 • nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

 • oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
 • oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Warszawie
2012-04-26.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Warszawie- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia:

 • 1 pokój 1-os. (+dostęp do Internetu, śniadanie w cenie) w terminie: 15/16, 16/17, 17/18.05.2012 r. (3 doby),
 • 18 pokoi  2-os.  (śniadanie w cenie) w terminie:  15/16.05.2012 r. (1 doba),
 • 2 pokoje 1-os. (śniadanie w cenie) w terminie: 15/16.05.2012 r. (1 doba).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za całość zamówienia (waga 100 %).

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższe ceny, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia o 50%  lub zmniejszenia  o 10 %  wielkości zamówienia  z zachowaniem wartości zamówienia.

Zamawiający wprowadza  ograniczenie ze względu na lokalizację siedziby Wykonawcy (która powinna być usytuowana nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego: ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie). Spełnianie tego warunku przez Wykonawcę będzie weryfikowane przy wykorzystaniu dostępnych w Internecie lokalizatorów typu Google.

Informacje należy przesłać do 14.05.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 13.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

 • nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

 • oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
 • oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - na terenie woj. Podlaskiego
2012-04-16.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - kod CPV 79970000-4.

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie do druku i jednorazowa emisja ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu Informatyka+ w regionie w prasie typu dziennik, tygodnik, inny o zasięgu lokalnym na terenie woj. Podlaskiego w terminie: ostatnie dwa tygodnie maja br. (najpóźniej 31.05.2012 r.).

Ogłoszenie czarno-białe.

W załączeniu przybliżona treść ogłoszenia oraz logotypy, które należy zamieścić w ogłoszeniu. Zastrzegamy możliwość nieznacznej modyfikacji treści ogłoszenia.

Ofertę należy skonstruować w następujący sposób:

Warunki emisji ogłoszenia

Cena brutto za przygotowanie do druku i emisję ogłoszenia (PLN):

Powierzchnia ogłoszenia w mm2

Rodzaj prasy: (dziennik, tygodnik, inny)

Tytuł:

Zasięg terytorialny:

Możliwość emisji ogłoszenia w terminie podanym w specyfikacji: (należy potwierdzić).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się punktację obliczoną w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana cena za emisję ogłoszenia / oceniana cena za emisję x 50 pkt.
 • oceniana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² / najwyższa   zaproponowana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² x 50 pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt.: 50 pkt. w kryterium cena oraz 50 pkt. w kryterium powierzchnia.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać do 30.04.2012 r. do godz. 14.00 na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - na terenie woj. Łódzkiego
2012-04-13.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - kod CPV 79970000-4.

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie do druku i jednorazowa emisja ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu Informatyka+ w regionie w prasie typu dziennik, tygodnik, inny o zasięgu lokalnym na terenie woj. Łódzkiego w terminie:

ostatnie dwa tygodnie maja br. (najpóźniej 31.05.2012 r.).

Ogłoszenie czarno-białe.

W załączeniu przybliżona treść ogłoszenia oraz logotypy, które należy zamieścić w ogłoszeniu. Zastrzegamy możliwość nieznacznej modyfikacji treści ogłoszenia.

Ofertę należy skonstruować w następujący sposób:

Warunki emisji ogłoszenia

Cena brutto za przygotowanie do druku i emisję ogłoszenia (PLN):

Powierzchnia ogłoszenia w mm2

Rodzaj prasy: (dziennik, tygodnik, inny)

Tytuł:

Zasięg terytorialny:

Możliwość emisji ogłoszenia w terminie podanym w specyfikacji: (należy potwierdzić).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się punktację obliczoną w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana cena za emisję ogłoszenia / oceniana cena za emisję x 50 pkt.
 • oceniana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² / najwyższa   zaproponowana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² x 50 pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt.: 50 pkt. w kryterium cena oraz 50 pkt. w kryterium powierzchnia.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać do 27.04.2012 r. do godz. 14.00 na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - na terenie woj. Mazowieckiego
2012-04-13.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - kod CPV 79970000-4.

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie do druku i jednorazowa emisja ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu Informatyka+ w regionie w prasie typu dziennik, tygodnik, inny o zasięgu lokalnym na terenie woj. Mazowieckiego w terminie: ostatnie dwa tygodnie maja br. (najpóźniej 31.05.2012 r.).

Ogłoszenie czarno-białe.

W załączeniu przybliżona treść ogłoszenia oraz logotypy, które należy zamieścić w ogłoszeniu. Zastrzegamy możliwość nieznacznej modyfikacji treści ogłoszenia.

Ofertę należy skonstruować w następujący sposób:

Warunki emisji ogłoszenia

Cena brutto za przygotowanie do druku i emisję ogłoszenia (PLN):

Powierzchnia ogłoszenia w mm2

Rodzaj prasy: (dziennik, tygodnik, inny)

Tytuł:

Zasięg terytorialny:

Możliwość emisji ogłoszenia w terminie podanym w specyfikacji: (należy potwierdzić).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się punktację obliczoną w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana cena za emisję ogłoszenia / oceniana cena za emisję x 50 pkt.
 • oceniana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² / najwyższa   zaproponowana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² x 50 pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt.: 50 pkt. w kryterium cena oraz 50 pkt. w kryterium powierzchnia.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać do 27.04.2012 r. do godz. 14.00 na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - na terenie woj. Lubelskiego
2012-04-13.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - kod CPV 79970000-4.

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie do druku i jednorazowa emisja ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu Informatyka+ w regionie w prasie typu dziennik, tygodnik, inny o zasięgu lokalnym na terenie woj. Lubelskiego w terminie: ostatnie dwa tygodnie maja br. (najpóźniej 27.05.2012 r.)

Ogłoszenie czarno-białe.

W załączeniu przybliżona treść ogłoszenia oraz logotypy, które należy zamieścić w ogłoszeniu. Zastrzegamy możliwość nieznacznej modyfikacji treści ogłoszenia.

Ofertę należy skonstruować w następujący sposób:

Warunki emisji ogłoszenia

Cena brutto za przygotowanie do druku i emisję ogłoszenia (PLN):

Powierzchnia ogłoszenia w mm2

Rodzaj prasy: (dziennik, tygodnik, inny)

Tytuł:

Zasięg terytorialny:

Możliwość emisji ogłoszenia w terminie podanym w specyfikacji: (należy potwierdzić).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się punktację obliczoną w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana cena za emisję ogłoszenia / oceniana cena za emisję x 50 pkt.
 • oceniana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² / najwyższa   zaproponowana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² x 50 pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt.: 50 pkt. w kryterium cena oraz 50 pkt. w kryterium powierzchnia.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać do 27.04.2012 r. do godz. 12.00 na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację ogłoszeń prasowych w dziennikach w Warszawie
2012-04-12.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację ogłoszeń prasowych w dziennikach w Warszawie

Zapytania w sprawie konkursu prosimy kierować na adres: jgolaszewska@wwsi.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją.

-------------------

W związku z zapytaniami od wykonawców uprzejmie informujemy:

Pyt.1

- Czy wykonawca ma za zadanie stworzyć treść ogłoszenia, czy też zamawiający ją dostarczy (czyli Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki) ?

Odp.:

- Treść ogłoszenia zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Wykonawca wykorzystując dostarczone informacje powinien opracować ogłoszenie pod kątem projektu graficznego z zachowaniem parametrów druku w danym tytule.

Pyt.2

- To mają być dwa artykuły wyemitowane między 7  - 15 maja 2012, czyli jeden artykuł w jednym dzienniku i inny w drugim ? (przy czym z definicji słowa dziennik wynika, iż ma być to gazeta codzienna, a nie np. tygodnik)

Odp.:

Zapytanie dotyczy emisji dwóch ogłoszeń w podanym okresie – każde ogłoszenie w innym tytule prasowym. W specyfikacji użyto określenia „dziennik” – co jest równoważne z gazetą codzienną. Zapytanie nie dotyczy lokalizacji w tygodnikach.

W związku z powyższym dopuszczamy złożenie przez jednego wykonawcę oferty na jedno lub na dwa ogłoszenia

Pyt.3

- Dziennik ma ukazywać się terenie całej Warszawy, czy może ukazywać się na danym jej obszarze ?

Odp.:

Dzienniki powinny ukazywać się na terenie całej Warszawy, ewentualnie również okolic Warszawy.

 


Realizacja wykładów z informatyki
2012-04-10.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wznawia konkurs na realizację wykładów z zakresu szeroko rozumianej informatyki.

W związku z małą liczbą nadesłanych ofert – tematów wykładów, która uniemożliwiła dokonania wyboru wykonawców ponawiamy zaproszenie do przesyłania konspektów wykładów z zakresu informatyki adresowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Wybrane wykłady zostaną zarejestrowane i udostępnione w zasobach Internetu w postaci filmów edukacyjnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy pracowników dydaktycznych oraz dydaktyczno-naukowych realizujących kształcenie na kierunku informatyka (również na podstawie umów cywilnoprawnych).

Będziemy wdzięczni za poinformowanie o konkursie innych wykładowców w Państwa środowisku.

Działanie jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorem merytorycznym działania jest prof. dr hab. Jan Madey związany z Uniwersytetem Warszawskim z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Obecnie pełniący funkcję Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. W projekcie Informatyka+ - członek Rady Programowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i dołączenia do grona osób zaangażowanych w tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.

Szczegółowe zasady konkursu oraz dokumenty umożliwiające złożenie oferty znajdują się w załączeniu. Zapraszamy do pobrania załączników w wersji do edycji dla ułatwienia przygotowania ofert.

Zapytania oraz oferty prosimy kierować na adres e-mail: jgolaszewska@wwsi.edu.pl


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi cateringu
2012-04-04.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi cateringu dla uczestników Maratonu Informatycznego w ramach projektu „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” - kod CPV 55321000-6.

Szczegóły zamówienia:

- miejsce serwowania: bufet Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki,
- szacunkowa liczba osób: 150,
- terminy realizacji zamówienia:  16.05.2012 r.,
- menu konferencyjne:
* napoje:  woda, sok, herbata, kawa (zapewniony stały dostęp napojów w bufecie) + dodatkowo woda butelkowana 150 szt. do dystrybuowania do sal w czasie zajęć,

* przekąski: do wyboru 2 ciepłe dania, kanapki (ok. 3 kanapki/os.), ciasto (do wyboru 3 rodzaje), sałatki (do wyboru 3 rodzaje), ciasteczka, owoce, ew. inne przystawki porcjowane,

- godzina podania przerwy cateringowej: 12.00-12.30 (godzina może ulec przesunięciu),
- zastawa: porcelanowa,
- wyposażenie dodatkowe: wystrój stołu, obrusy, kwiaty, serwetki papierowe.

Do oferty należy załączyć proponowane menu (zaproszeni goście to młodzież ze szkół pondgimnazjalnych).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za całość usługi.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Informacje należy przesłać do 18.04.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).
Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na zakup sprzętu
2012-03-21.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na zakup sprzętu przeznaczonego na nagrody w konkursach realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)".

W załączeniu dokumentacja konkursu.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony złożeniem oferty udostępnimy wzory wymaganych załączników w formacie do edycji.

Zapraszam do udziału w konkursie.

-------------------

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na  zapytania od wykonawców w związku z konkursem ogłoszonym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki dotyczącym zakupu sprzętu przeznaczonego na nagrody w konkursach -  uprzejmie informujemy:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza, aby sprzęt w pkt. 5, tj. dysk twardy, był inny niż proponowany przez zamawiającego, aczkolwiek o parametrach nie niższych niż podany model wzorcowy, a także czy zamawiający dopuszcza dysk w innym kolorze, niż srebrny?

Pytanie to wynika z tego, iż dany model dysku nie jest już produkowany przez producenta

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby sprzęt w pkt. 5 zamówienia był inny niż proponowany ale o parametrach technicznych i jakościowych nie niższych niż podany model wzorcowy oraz zamawiający dopuszcza aby dysk był w kolorze srebrnym lub czarnym. Powyższa zmiana nie wymaga zmian w szablonie formularza ofertowego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację symultany warcabowej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
2012-03-20.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację symultany warcabowej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w dniach 21-22 kwietnia 2012 w Elblągu.

Zapytanie ofertowe kierujemy do Państwa w związku z zasadą konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją.


Oferta na materiały reklamowe
2012-03-19.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na dostarczenie materiałów reklamowych (plakat, ulotka, T- shirt z nadrukiem) - dla uczestników  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.

Kod CPV: 22462000-6 materiały reklamowe.

Szczegóły zamówienia:

 1. 1. Ulotki 5000 szt. a6 300 g 4+4
  Treść ulotek ulegnie zmianie, natomiast  nie ulegną zmianie parametry techniczne.
 2. 2. Plakaty 100 szt. b2 170 g 4+0
  Treść plakatów ulegnie zmianie, natomiast nie ulegną zmianie parametry techniczne.
 3. 3. T-shirty z nadrukiem  100 szt. 190-210 g  czarne  (nadruk a4 z przodu: 2 kolory, nadruk a4 z tylu: kolor CMYK)
  Rozmiar koszulek zostanie podany po wyłonieniu Wykonawcy na realizację zamówienia.

Termin realizacji poz. 1 i 2 – 5 dni roboczych od momentu zakończenia zapytania ofertowego.

Termin realizacji poz. 3 – do 18.04.2012 r. należy dostarczyć do siedziby Szkoły.

W załączeniu pliki poglądowe, które  mogą ulec zmianie. Wykonawca dostarczy gotowe pliki do druku.

Materiały reklamowe należy dostarczyć do IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Sienkiewicza 4, 82-300 Elbląg.

Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za całość zamówienia.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Informacje należy przesłać do 2.04.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

 • nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

 • oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
 • oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

-------------------------

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na  zapytanie od wykonawcy w związku z konkursem ogłoszonym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki dotyczącym realizacji usługi materiałów reklamowych-  uprzejmie informujemy, iż w załączeniu zapytania ofertowego są pliki poglądowe, które mogą ulec zmianie. Wycenę należy oprzeć na specyfikacji zapytania ofertowego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usług pocztowych
2012-03-15.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę świadczenia usług pocztowych w ramach projektu – „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”. -  kod CPV 64100000-7.

W załączeniu dokumentacja konkursowa.

Zapraszany do składania ofert.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację wykładów z zakresu szeroko rozumianej informatyki
2012-03-14.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację wykładów z zakresu szeroko rozumianej informatyki dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Wykłady zostaną zarejestrowane i udostępnione w zasobach Internetu w postaci filmów edukacyjnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy pracowników dydaktycznych oraz dydaktyczno-naukowych realizujących kształcenie na kierunku Informatyka. Będziemy wdzięczni za poinformowanie o konkursie innych wykładowców w Państwa środowisku.

Działanie jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorem merytorycznym działania jest prof. dr hab. Jan Madey związany z Uniwersytetem Warszawskim z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Obecnie pełniący funkcję Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. W projekcie Informatyka+ - członek Rady Programowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i dołączenia do grona osób zaangażowanych w tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.

Szczegółowe zasady konkursu oraz dokumenty umożliwiające złożenie oferty znajdują się w załączeniu. Zapraszamy do pobrania załączników w wersji do edycji dla ułatwienia przygotowania ofert.

Zapytania oraz oferty prosimy kierować na adres e-mail: jgolaszewska@wwsi.edu.pl

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej w Elblągu
2012-03-14.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o   cenę usługi gastronomicznej w Elblągu-  Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI:

 • terminy realizacji zamówienia:  11-13.04.2012 r.
 • szacunkowa łączna liczba posiłków: 25 osób każdego dnia
 • menu: obiad (II danie do wyboru+ surówki do wyboru + napój 0,5 l), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata/kawa bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych  na adres:  IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Sienkiewicza 4 w Elblągu.

MARATON INFORMATYCZNY:

 • terminy realizacji zamówienia:  21-22.04.2012 r.
 • szacunkowa łączna liczba posiłków: 75 osób każdego dnia
 • menu: obiad (II danie do wyboru + surówki do wyboru + napój 0,5l), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata/kawa bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych  na adres:  IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Sienkiewicza 4 w Elblągu,
 • catering powinien być przygotowany w 2 salach szkolnych, wykonawca powinien zapewnić wydanie posiłku uczestnikom.

 

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek.

Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Informacje należy przesłać do 28.03.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Elblągu
2012-03-14.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Elblągu- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia:
- 1 pokój 1os. (+dostęp do Internetu) w terminie: 10-13.04.2012 r. (3 doby).
- 3 pokoje 1 os. w terminie: 11-13.04.2012 r. (2 doby)

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie (waga 100 %).

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia o 50%  lub zmniejszenia  o 25 %  wielkości zamówienia  z zachowaniem wartości zamówienia.

Informacje należy przesłać do 28.03.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Noclegi w Warszawie
2012-03-08.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Warszawie- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia:

 • 1 pokój 1-os. (+dostęp do Internetu) w terminie: 26-29.03.2012 r. (3 doby),
 • 2 pokoje 2 os. w terminie: 27-30.03.2012 r. (3 doby),
 • 14 pokoi 2 os. w terminie: 28-30.03.2012 r. (2 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za całość zamówienia (waga 100 %).

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższe ceny, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększenia o 50%  lub zmniejszenia  o 10 %  wielkości zamówienia  z zachowaniem wartości zamówienia.

Zamawiający wprowadza  ograniczenie ze względu na lokalizację siedziby Wykonawcy (która powinna być usytuowana nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego: ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie). Spełnianie tego warunku przez Wykonawcę będzie weryfikowane przy wykorzystaniu dostępnych w Internecie lokalizatorów typu Google.

Informacje należy przesłać do 22.03.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

 • nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

 • oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
 • oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Warszawie
2012-02-13.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Warszawie- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 6/7 i 7/8.03.2012 r. (2 doby)

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie (waga 100 %).

Informacje należy przesłać do 27.02.2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na usługi cateringowe
2012-02-09.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert  na  usługi cateringowe dotyczące obsługi uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” oraz Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej” oraz spotkań personelu i rady projektu „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”w okresie: 1.03 - 30.09.2012 r.

Dokumentacja konkursu w załączeniu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Ostrołęce
2012-01-19.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Ostrołęce- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 11/12, 25/26.02.2012 r. (2 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie (waga 100 %).

Informacje należy przesłać do 2 lutego 2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Zamawiającego wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie kursów
2012-01-11.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie kursów z zakresu Przygotowanie do matury z matematyki z elementami informatyki w ramach projektu Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

W załączeniu przesyłamy dokumentację konkursową.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Lublinie
2012-01-05.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Lublinie- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 30.01-02.02.2012 r. (3 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie (waga 100 %).

Informacje należy przesłać do 20 stycznia 2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Zamawiane usługi hotelarskie muszą być świadczone w hotelu usytuowanym nie dalej niż 3 km od siedziby Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, przy ul. Długiej 6 w Lublinie. Spełnianie tego warunku przez wykonawcę będzie weryfikowane przy wykorzystanie dostępnych w Internecie lokalizatorów typu Google – Mapy, poprzez wytyczenie trasy pomiędzy obiektami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Zamawiającego wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Lubawie
2012-01-05.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Lubawie- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 23-26.01.2012 r. (3 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie (waga 100 %).

Informacje należy przesłać do 20 stycznia 2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Zamawiającego wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Łodzi
2012-01-05.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Łodzi- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 17-20.01.2012 r. (3 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie (waga 100 %).

Informacje należy przesłać do 16 stycznia 2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Zamawiającego wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Konkurs ofert na realizację usługi druku oraz dystrybucji
2011-12-30.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usługi druku oraz dystrybucji publikacji książkowej według załączonego projektu. Zapytanie o cenę kierowane jest do Państwa w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.

Kod CPV zamówienia: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane, 79824000-6 Usługi drukowania i dystrybucji

Szczegółowy zakres zamówienia:

I. Druk

 1. Specyfikacja druku publikacji:
  1. Publikacja złożona z dwóch tomów,
  2. Objętość publikacji: zgodnie z plikami poglądowymi (w załączeniu) – zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby stron +/-6 stron w ostatecznej wersji plików skierowanych do druku,
  3. Nakład: 1500 sztuk,
  4. Format netto stron wewnętrznych: 200 mm x 260 mm,
  5. Wkład: kolor 1+1, zadruk dwustronny, kreda matowa 100 g,
  6. Oprawa twarda klejona,
  7. Okładka: tektura introligatorska, oklejka – kreda matowa 150 g, kolor CMYK, wyklejka – kreda matowa 120 g, bez zadruku,
  8. Druk offsetowy.

Pliki poglądowe zawierające strony wewnętrzne obydwu tomów publikacji oraz projekt okładki.

UWAGA: Wykonawca dostarczy egzemplarze próbne obydwu tomów do akceptacji przed drukiem całego nakładu.

II. Dostawa i dystrybucja

W zakres zamówienia wchodzi także dystrybucja po jednym komplecie (egzemplarz tomu 1 i 2) publikacji do 1000 szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego.

Zamawiający nie określa sposobu dystrybucji (poczta, przesyłki kurierskie, inne). Książki mogą być dostarczone przesyłkami zwykłymi (bez potwierdzenia odbioru). Wykonawca może zlecić usługę dystrybucji podwykonawcy, przy czym po stronie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa będzie leżał obowiązek udowodnienia dostarczenia książek pod adresy wskazane przez Zamawiającego poprzez dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłek. Ewentualne zwroty książek należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

Do każdej przesyłki zostanie dołączony list przewodni przygotowany przez Zamawiającego (Zamawiający dostarczy 1000 szt. gotowych listów / stron A4)

Pozostałe 500 kompletów należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17.

III. Terminy realizacji usługi:

 • dostarczenie 500 kompletów publikacji do siedziby Zamawiającego nie później niż trzy tygodnie od dnia dostarczenia plików do druku,
 • dystrybucja 1000 kompletów publikacji do szkół – nie później niż dwa tygodnie od dnia dostarczenia 500 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego.

Istotne informacje

 1. Publikacja posiada numery ISBN,
 2. Zamawiający udostępni pliki ze stronami wewnętrznymi w formacie PDF w jakości do druku,
 3. Wykonawca powinien uwzględnić konieczność dostosowania projektu okładki do parametrów druku, które wynikają z zastosowanych materiałów oraz ostatecznej formy okładki.
 4. Wykonawca udostępni bazę adresową szkół w formie pliku Excel,
 5. Cena usługi powinna obejmować całość zrealizowanych usług: druk zgodny ze specyfikacją, dystrybucję 1000 kompletów pod wskazane adresy szkół, dostarczenie 500 kompletów publikacji do siedziby Zamawiającego (ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie),
 6. Płatność za usługę zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej faktury VAT za realizację całości usług.

Kryterium wyboru oferty

 • Cena brutto za całość usługi – waga 80 %.
  Punktacja zostanie obliczona w następujący sposób: najniższa zaproponowana cena brutto w zł / oceniana cena brutto w zł x 80 pkt
 • Doświadczenie w realizacji podobnych zleceń – waga 20%.
  W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 20 pkt. Oceniane będzie doświadczenie wykonawcy w realizacji zleceń o podobnym charakterze na podstawie przedłożonych w postępowaniu referencji. Listy referencyjne powinny zawierać co najmniej: informację o nakładzie, krótką charakterystykę realizowanej usługi oraz wartość zlecenia. Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie listy referencyjne dotyczące druku i dystrybucji publikacji książkowych o nakładzie nie mniejszym niż 1000 szt.

Za każdy poprawny list referencyjny Wykonawca otrzyma 4 pkt, przy czym maksymalna liczba punktów, możliwa do przyznania to 20 pkt (również w przypadku złożenia większej liczby listów).

Łącznie wykonawca może uzyskać 100 pkt.

Sposób przygotowania i składania ofert

Oferty można przesłać mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 10 stycznia 2011 r.

Oferta powinna zawierać:

 • Informację o cenie brutto za całość zamówienia (nie należy podawać składników ceny ani ceny netto – nie będzie to przedmiotem oceny w trakcie postępowania).
 • Skany (w przypadku przesłania oferty mailem) lub ksero listów referencyjnych zgodnych z wymogami określonymi w punkcie dotyczącym kryteriów wyboru ofert.

Ewentualne zapytania prosimy kierować wyłącznie droga mailową do Pani Wioletty Kwaśniewskiej na adres: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Odpowiedzi zostaną podane do wiadomości wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu jak również zamieszczone na stronie projektu.

 

--------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na  zapytania od wykonawcy w związku z konkursem ogłoszonym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki dotyczącym realizacji usługi druku oraz dystrybucji  publikacji książkowej-  uprzejmie informujemy:

 

Pytanie 1.

Jak zamawiający rozumie wymóg dostarczenia egzemplarzy próbnych obydwu tomów do akceptacji (czy chodzi o wydruk cyfrowy)?

Odpowiedź:

Egzemplarze próbne mogą zostać wydrukowane cyfrowo.

 

Pytanie 2.

Czy liczba stron publikacji odpowiada liczbie stron publikacji umieszczonej w załączniku specyfikacji?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia:

Objętość publikacji: zgodnie z plikami poglądowymi (w załączeniu) – zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby stron +/-6 stron w ostatecznej wersji plików skierowanych do druku. Pliki poglądowe posiadają numerację stron. Aktualnie znajdują się w drugiej korekcie stąd można przewidzieć jeszcze niewielkie zmiany objętości, co zasygnalizowano w specyfikacji.

 

Pytanie 3.

Jaką stawkę należy przyjąć w ofercie? Jaki zapis będzie w umowie bo zapis ten uzależnia możliwości zastosowania odpowiedniej stawki Vat?

(wskazany tytuł w specyfikacji- "usługa druku oraz dystrybucji" powinna mieć stawkę 23%, natomiast przy dostawie z drukiem można skorzystać ze stawki preferencyjnej 5%)

Odpowiedź:

Ze specyfikacji zamówienia wynika, że w ramach usługi pojawi się część związana z dystrybucją (pośrednictwo pomiędzy wydawcą – WWSI a „klientem” – szkołami).

W umowie pojawi się zapis zgodny ze specyfikacją zamówienia: usługa druku i dystrybucji.

Przypominamy, że w ofercie należy podać wyłącznie cenę brutto za całość usług.

Składniki ceny w tym podatek Vat Wykonawcy ustalają zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie podlega to weryfikacji przez Zamawiającego.


Konkurs na usługi cateringowe
2011-12-30.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert  na  usługi cateringowe dotyczące obsługi uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” oraz Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej” oraz spotkań personelu i rady projektu „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”w okresie: 1.02 - 30.09.2012 r.

Dokumentacja konkursu w załączeniu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

----------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z błędem, jaki pojawił się w dokumentacji konkursowej dotyczącej postępowania na wyłonienie wykonawcy realizującego usługi cateringu zamieszczonego przez WWSI w dniu 30 grudnia 2011 załączamy poprawny formularz ofertowy. Rozbieżność dotyczyła ilości poszczególnych usług wykazanych w treści dokumentacji oraz w tabeli w załączniku będącym wzorem formularza ofertowego.

Poprawne ilości to te przedstawione w treści dokumentacji konkursowej (oraz w załączonym dokumencie).

W przypadku wykonawców, którzy już złożyli oferty na błędnym formularzu – sprostowanie zostanie potraktowane jako oczywista pomyłka pisarska i naniesione po uzgodnieniu z Wykonawcą na już złożonej ofercie.

W związku z zaistniałą sytuacją przedłużamy termin składania ofert do dnia 11 stycznia 2012.

W związku z zapytaniem skierowanym przez jednego z Wykonawców:

Proszę o sprostowanie o jaką liczbę przerw kawowych chodzi oraz czy wskazana cena ma obejmować pojedynczy czy całodzienny serwis kawowy.

Informujemy:

W postępowaniu przyjęto jednostkę kawową rozumianą jako jednorazowe skorzystanie jednego uczestnika z serwisu kawowego. Łączna liczba jednostek kawowych objęta zamówieniem to 1135.

Na etapie konkursu nie jesteśmy w stanie podać jaka będzie liczba dni usług z pojedynczym serwisem a jaka z podwójnym. Należy wycenić „jednostkę kawową”.

Poprawny formularz ofertowy

----------------------------------

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na  zapytania od wykonawcy w związku z konkursem ogłoszonym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki dotyczącym świadczenia usług cateringowych w okresie 1.02-30.09.2012 r.-  uprzejmie informujemy:

Pytanie:

Według jakich stawek (Vat) rozliczają państwo projekty czy stawka musi być jedna na wszystko?

Odpowiedź:

Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za całość zamówienia. Składniki ceny nie będą podlegały weryfikacji w trakcie wyboru ofert. Należy zastosować stawki podatku VAT zgodne adekwatne dla rodzaju usług (rodzaj usług wynika ze specyfikacji zamówienia) i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Zapytanie o noclegi w Lublinie
2011-12-22.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Lublinie- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 05-08 styczeń 2012 r. (3 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie.

Informacje należy przesłać do 02 stycznia 2012 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie o nocleg w Rykach
2011-12-20.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Rykach- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 02-06 styczeń 2012 r. (4 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie.

Informacje należy przesłać do 28 grudnia 2011 r. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 12.00.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na usługi hotelarskie
2011-12-19.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert  na  usługi hotelarskie związane z zapewnieniem noclegów oraz wyżywienia w hotelu w Warszawie dla uczestników oraz personelu spoza Warszawy – w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” oraz Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy – studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”

W załączeniu dokumentacja konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej
2011-12-13.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach  - w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków każdego dnia kursu: 23,
 • termin zajęć: 02-06.01.2012 r.  (5 dni) w godz.: 16.00-20.00,
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres: ul. Wyczółkowskiego 10, Ryki,
 • dokładna godzina dostarczenia posiłków zostanie podana przez osobę kontaktową ze Szkoły.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 20 grudnia 2011 r.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej
2011-12-13.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie  - w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków każdego dnia kursu: 26,
 • termin zajęć: 4.01,11.01,18.01,25.01, 01.02 2012 r.  (5 dni),
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres: ul. Tysiąclecia 3, Dęblin,
 • dokładna godzina dostarczenia posiłków zostanie podana przez osobę kontaktową ze Szkoły.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 20 grudnia 2011 r.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ w związku z zasadą konkurencyjności.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej
2011-12-13.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w Zespole Szkół  w Lubawie  - w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków każdego dnia kursu: 25,
 • termin zajęć: 23-26.01 2012 r.  (4 dni) w godz.: 09.00-14.30,
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres: ul. Gdańska 25, Lubawa.
 • dokładna godzina dostarczenia posiłków zostanie podana przez osobę kontaktową ze Szkoły.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 20 grudnia 2011 r.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ w związku z zasadą konkurencyjności.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej
2011-12-13.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w Technikum nr 1 w Ostrołęce  - w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.
Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków każdego dnia kursu: 33,
 • termin zajęć: 11-12, 25-26.02.2012 r.  (4 dni) w godz.: 09.00-16.00,
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres: ul. 11 Listopada 20, Ostrołęka,
 • dokładna godzina dostarczenia posiłków zostanie podana przez osobę kontaktową ze Szkoły.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi.
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 20 grudnia 2011 r.
Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ w związku z zasadą konkurencyjności.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na usługi hotelarskie
2011-12-09.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert  na  usługi hotelarskie związane z zapewnieniem noclegów oraz wyżywienia w hotelu w Warszawie dla uczestników oraz personelu spoza Warszawy – w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” orazNowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy – studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”

Dokumentacja konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert polegający na dostarczeniu pamięci USB dla uczestników projektu
2011-12-07.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert  polegający na dostarczeniu pamięci USB dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.

W załączeniu dokumentacja konkursu i logotypy:

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Konkurs na opracowanie i emisję reklamy w Internecie
2011-11-28.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na opracowanie i emisję reklamy w Internecie.

Zapytanie realizowane jest w związku z realizacją zasady konkurencyjności w projekcie Informatyka+- ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.
Dokumentacja konkurskowa [pdf]
Załącznik [doc]

---------------------------------------------

2011-11-30.

W sprawie zapytań od wykonawców do konkursu na realizację reklamy w Internecie z dnia 28 listopada 2011

Odpowiadając na  zapytania od wykonawców w związku z konkursem ogłoszonym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki dotyczącym realizacji reklamy w Internecie na rzecz projektu Informatyka+ uprzejmie informujemy:

Pytanie 1:

Czy w punkcie 3.2 zapytania w treści „w programie typy komunikator internetowy” zamawiający ma na myśli reklamę na poczcie mailowej danego portalu?

Odpowiedź:

Komunikatory internetowe i poczta elektroniczna to z definicji różne media, dlatego zapis ten dotyczy stricte komunikatorów, czyli mediów umożliwiających komunikację pomiędzy dwoma lub większą liczbą użytkowników w czasie rzeczywistym.

Biorąc jednak pod uwagę cel, jaki zamawiający zamierza osiągnąć w ramach planowanej kampanii postanowiono rozszerzyć pozycję 1 zamówienia o pocztę elektroniczną. Należy zwrócić uwagę, że warunki realizacji reklamy w ramach poczty elektronicznej pozostają jednakowe jak te odnoszące się do komunikatorów (dotyczy to rozmiaru komunikatu, liczby zarejestrowanych użytkowników, sposobu ekspozycji reklamy, przy czym dopuszcza się, aby komunikat ukazywał się przed lub po zalogowaniu użytkownika do konta).

Załączamy zmodyfikowany formularz ofertowy. Dokument do pobrania również ze strony projektu (zakładka Aktualności).

Biorąc pod uwagę, że zmiana jest istotna z punktu widzenia wykonawców, którzy złożą ofertę na reklamę w lokalizacji – poczta elektroniczna, dopuszcza się korzystanie w przypadku innych lokalizacji reklamy z formularza dostępnego pierwotnie.

Pytanie 2:

Prośba o uszczegółowienie zapisu dotyczącego warunków wymaganych od wykonawców: „dysponują powierzchnią reklamową w Internecie w mediach zgodnych ze specyfikacją wymienioną w zakresie zamówienia”. Jakie dokumenty należy przedstawić, aby nie zostać wykluczonym, jeśli wykonawca nie jest właścicielem serwisu a zajmuje się zakupem mediów na rzecz klientów?

Odpowiedź:

W konkursie mogą wziąć udział także wykonawcy, którzy są pośrednikami w sprzedaży powierzchni reklamowej (agencje, biura reklamy, inne) o ile przedstawią dokumenty takie jak np. wypis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, z których będzie wynikać, że działalność tego rodzaju jest w zakresie zgłoszonej działalności firmy. Nie wymagamy dodatkowych dokumentów przedstawiających relację biznesową pomiędzy wykonawcą a właścicielem powierzchni w Internecie. Dla zamawiającego stroną umowy będzie wykonawca, który przedłoży ofertę w konkursie. Warunki przedstawione w ofercie w szczególności cena oferty, miejsce i warunki zamieszczenia komunikatu będą dla wykonawcy wiążące.

UWAGA: W związku z tym, że powyższe zmiany mogą mieć wpływ na składane oferty informujemy, że termin na składanie ofert zostaje wydłużony do dnia 9 grudnia 2011.

Załącznik 1 i 2

 

Odpowiadając na zapytania od wykonawców w związku z konkursem ogłoszonym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki dotyczącym realizacji reklamy w Internecie na rzecz projektu Informatyka+ uprzejmie informujemy:

---------------------------------------------

2011-12-01.

Pytanie 1:

Co oznacza minimalny rozmiar 400x500px czy rozmiary typu: 950x300, 300x600 kwalifikują się? Czy kreacje które są wyjściowo mniejsze niż wymagane 400x500 px a po rozwinięciu osiągają większy rozmiar kwalifikują się?

Odpowiedź:

W specyfikacji zapytania ofertowego określono minimalną  powierzchnię komunikatu. Format (układ) bannera nie został określony w związku z tym wykonawcy mogą zaproponować również inne formaty. Kreacja powinna jednak zachować ten sam rozmiar podczas całej ekspozycji – wykluczamy formy rozwijane, itp.

Pytanie 2:

Co jest rozumiane przez minimalną liczbę 5 mln zarejestrowanych użytkowników? Czy chodzi o realnych użytkowników?

Odpowiedź:

Określenie zarejestrowany użytkownik odnosi się do liczby tzw. real users – czyli szacunku liczby osób, które korzystają z serwisu. W związku z tym, że do szacowania tego wskaźnika stosowane są różne metody pomiarowe (np. liczba zarejestrowanych kont, liczba założonych profili użytkowników, inne), prosimy o odnoszenie się do szacunków przyjętych przez wykonawcę i oficjalnie podawanych do wiadomości w materiałach informacyjnych dla klientów. Na potrzeby niniejszego postępowania pobierane jest wyłącznie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2). W przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

Pytanie 3:

Czy warunki: serwisu edukacyjnego oraz dodatkowego targetowania ze względu na wiek są połączone, więc kampania powinna być emitowana w serwisie edukacyjnym do osób w przedziale wiekowym?

Odpowiedź:

Tak, zamiarem zamawiającego jest aby komunikat (pozycja 2 zamówienia) został zamieszczony na podstronach dotyczących szeroko rozumianej edukacji oraz kierowany był do osób w podanym przedziale wiekowym.

---------------------------------------------

2011-12-05.

W związku z zapytaniami od wykonawców dotyczącymi konkursu ofert na realizację reklamy w Internecie uprzejmie informujemy:

Pytanie 1.

„Opracowanie oraz emisja reklamy graficznej na portalu edukacyjnym lub ogólnoinformacyjnym na podstronach dotyczących edukacji (portal powinien posiadać minimum 5 mln zarejestrowanych użytkowników)" - rozumiem, że chodzi w tym przypadku o real users, jednak z tego co wiem w Polsce nie ma serwisu o tak dużym zasięgu, do tego biorąc pod uwagę wyznaczony przez Państwa target.

Czy może to być kilka serwisów, gdzie ich łączna wartość real users będzie wynosiła 5 mln?

Obawiam się również, że w przypadku komunikatora, po wyodrębnieniu użytkowników w podanym targecie ta liczba będzie również mniejsza niż 5 mln.”

Odpowiedź:

Nie należy łączyć warunku posiadania 5 mln zarejestrowanych użytkowników z wymogiem targetowania ze względu na wiek. Liczba zarejestrowanych użytkowników to kryterium dostępu (warunek, który powinien spełnić wykonawca), natomiast targetowanie ze względu na wiek dotyczy tylko liczby UU podanych w formularzu ofertowym. Można sobie wyobrazić, że wykonawca dysponujący portalem z zarejestrowanymi 5 mln użytkowników przedłoży ofertę dotyczącą np. 500 000 UU (biorąc pod uwagę wymagany target i czas trwania kampanii). Z ogólnodostępnych informacji podawanych przez grupy medialne wynika, że na rynku polskim funkcjonuje co najmniej kilka portali, które wykazują co najmniej 5 mln zarejestrowanych użytkowników.

Niemniej jednak Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty dotyczącej kilku lokalizacji (na różnych portalach) o ile całościowa oferta spełni warunki wymagane od Wykonawców oraz będzie zgodna ze specyfikacją zamówienia.

W takiej sytuacji należy w formularzu ofertowym w punkcie: nazwa komunikatora lub serwisu lub odpowiednio, gdy dotyczy poz. 2 zamówienia – nazwa portalu wpisać wszystkie proponowane lokalizacje, przy czym inne warunki oferty takie jak format i termin powinny być takie same we wszystkich lokalizacjach. Cenę oraz liczbę UU, których dotyczy oferta należy podać łącznie dla wszystkich lokalizacji. Ze względu na stopień skomplikowania monitorowania realizacji kampanii dopuszczamy, aby w ramach jednej pozycji zamówienia w ramach jednej kreacji (np. 1 A) przedstawić maksymalnie dwie lokalizacje komunikatu reklamowego.

Pytanie 2.

Czy cena emisji na portalu dotyczyć ma strony głównej czy może wszystkich podstron tego serwisu oraz czy reklama może się rotować w innymi reklamami czy musi się wyświetlać cały czas?

Odpowiedź:

Zakładamy, że cena oferty będzie wynikać z zaproponowanych w ofercie warunków (rozmiaru komunikatu, liczby UU). Rozumiemy również, że warunki wynikające ze specyfikacji zamówienia takie jak rozmiar komunikatu i jego lokalizacja oraz targetowanie również kształtują cenę. W specyfikacji została określona lokalizacja komunikatu.

W zapytaniu nie określono, że kampania ma być na wyłączność. Zamawiający powinien wywiązać się z warunków wynikających z oferty.

Pytanie 3.

W części dotyczącej komunikatorów podany jest 14 dniowy termin emisji. Czy dopuszczają Państwo emisję w czasie krótszym niż 14 dni?

Odpowiedź:

Prosimy o takie rozplanowanie kampanii aby trwała w okresie przewidzianym w specyfikacji.


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych
2011-11-21.

Zapytanie ofertowe polegające na świadczeniu usług pocztowych w ramach projektu  „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” – kod CPV 64100000-7

1.Beneficjent:

NAZWA: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ADRES: 00-169 Warszawa, ul. Lewartowskiego 17

 

REGON: 016404854

NIP: 525-21-85-183

tel: 0 22 489 64 95

fax: 0 22 489 64 91

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pocztowa dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w okresie: XII 2011 r. w obrocie krajowym na terenie pięciu województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego.

 

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pocztowa w obrocie krajowym dotycząca przesyłek listowych polegająca na:

a) odebraniu od Zamawiającego i doręczeniu przesyłek listowych  (ekonomicznych nierejestrowanych) oraz realizacji usług komplementarnych (obsługa zwrotów),

b) gabaryty przesyłek:

 • szacunkowa waga: 100g -350 g
 • wymiary koperty:
  • 32,5 cm x 22,5 cm (755 szt.)
  • 35,00 cm x 25,00 cm (236 szt.)

 

c) szacunkowa liczba przesyłek  listowych: 991 szt.

 

2.2.W ramach świadczenia w/w usług Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania m.in. następujących czynności:

a) odebrania przesyłek z siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00-16.00),

b) potwierdzania w pocztowym dokumencie nadawczym przyjętych do wyekspediowania przesyłek listowych nierejestrowanych,

c) dostarczania zwrotów korespondencji do siedziby Zamawiającego.

 

2.3. Do obowiązków Zamawiającego będzie należeć:

a) przygotowanie przesyłek do dystrybucji, w szczególności: umieszczanie na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacji jednoznacznie identyfikującej nadawcę i adresata,  umieszczanie w lewym górnym rogu przesyłek swojej nazwy oraz adresu w pełnym brzmieniu,

b) dostarczenie Wykonawcy, przy nadawaniu zwykłych przesyłek listowych, zestawienia zawierającego dokładną ilość nadawanych przesyłek na dwa dni przed planowanym odbiorem przesyłek z siedziby Zamawiającego.

2.4. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wykonywane będzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.).

 

3. Kryteria oceny ofert:

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium bilansu ceny obliczonego w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana cena jednostkowa brutto za przesyłkę listową / oceniana cena jednostkowa brutto za przesyłkę  x 90 pkt.
 • najniższa zaproponowana cena brutto za odbiór przesyłek listownych z siedziby Zamawiającego / oceniana cena brutto za odbiór przesyłek listownych z siedziby Zamawiającego x 10  pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt. – 90 pkt. za cenę jednostkową brutto za przesyłkę  listowną  oraz 10  pkt. za cenę brutto za odbiór przesyłek listownych z siedziby Zamawiającego.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferty  należy przesłać do 28 listopada  br. do godz.:  12.00 na adres e-mail: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


VI edycja konkursu "Bóbr"
2011-10-25.

Podobnie jak w roku ubiegłym Informatyka+ zachęca uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego do udziału w zawodach BÓBR.

Tradycyjnie zostanie utworzony ranking najlepszych szkół i uczniów z województw objętych wsparciem w projekcie. Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Zawody VI edycji Konkursu Informatycznego "Bóbr" odbędą się w Polsce w dniach:

8 listopada 2011 roku o godzinie 12.00 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
9 listopada 2011 roku o godzinie 12.00 - dla uczniów szkół gimnazjalnych,
10 listopada 2011 roku o godzinie 12.00 - dla uczniów szkół podstawowych.

Prosimy o dokładne ZAPOZNANIE SIĘ z informacjami zawartymi na stronie http://www.bobr.edu.pl , dotyczącymi warunków przeprowadzania zawodów w szkołach oraz warunków technicznych. Na stronie konkursu są zamieszczone również zadania z poprzednich lat.

VI edycja Konkursu Informatycznego Bóbr będzie przeprowadzona on-line w oparciu o środowisko Adobe AIR, które znacznie upraszcza techniczne przygotowanie zawodów przez nauczycieli i zbieranie wyników. Konkurs można przeprowadzać tylko na komputerach z dostępem do Internetu i działa na każdym z systemów Windows, Mac, Linux.


Konkursy
2011-05-12.

Uwaga!
Przedłużamy termin nadsyłania prac do dnia 30-go listopada 2011.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach:

Informatyka moja pasja


Nasza szkoła w internecie - konkurs na najlepszą szkolną stronę


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Łodzi
2011-11-18.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Łodzi- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 6-9.12.2011 r. (3 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie.

Informacje należy przesłać do 25 listopada br. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 13.00.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Konkurs ofert
2011-11-15.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs dla nauczycieli i wykładowców na realizację kursów dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania do matury z matematyki (z elementami informatyki). Zapraszamy do zapoznania się ze sczegółami konkursu.

Dokumenty do pobrania:


Streszczenie wymagań konkursowych
2011-11-02.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytań od jednego z wykonawców dot. wyceny usługi wykonania składu i opracowania do druku publikacji książkowej oraz opracowanie graficznych projektów okładek dwóch tomów publikacji - informuję, iż:

- wykonanie druku publikacji zostanie objęte odrębnym postępowaniem konkursowym (na tym etapie postępowania ilość nakładu druku nie jest istotna).

Wykonawca zobowiązuje się do:

 • wykonania składu do nowego formatu z zachowaniem oryginalnego formatowania elementów graficznych (szczególnie jeśli chodzi o wzory i algorytmy) identycznego jak w dostarczonych materiałach,
 • dostarczenia plików dwóch tomów publikacji oraz okładek  (2 projekty okładek) o parametrach umożliwiających druk offsetowy zgodnie z wytycznymi podanymi w zakresie zamówienia,
 • wykonania ewentualnych korekt parametrów plików w przypadku specyficznych wymogów technicznych wykonawcy realizującego druk publikacji, których nie można było przewidzieć na etapie produkcji plików (wykonawca ten zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu).

Zapytanie ofertowe o usługi poligraficzne
2011-10-28.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z prośbą o wycenę usługi wykonania składu i opracowania do druku publikacji książkowej oraz opracowanie graficznych projektów okładek dwóch tomów publikacji.

Kod CPV: 79822000-2, 79822000-2.

Zapytanie o cenę kierowane jest do Państwa w związku z realizacją projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”. Niniejsze zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu dokumentacja konkursowa oraz poglądowe pliki.

Zapraszany do składania ofert.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Lublinie
2011-10-18.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Lublinie- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 28-30.10.2011 r. (2 doby).

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie.

Informacje należy przesłać do 24 października br. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl do godz. 10.00.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację wykładów z zakresu szeroko rozumianej informatyki dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych
2011-10-10.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację wykładów z zakresu szeroko rozumianej informatyki dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Wykłady zostaną zarejestrowane i udostępnione w zasobach Internetu w postaci filmów edukacyjnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy pracowników dydaktycznych oraz dydaktyczno-naukowych realizujących kształcenie na kierunku Informatyka.

Szczegółowe zasady konkursu oraz dokumenty umożliwiające złożenie oferty znajdują się w załączeniu. Zapraszamy do pobrania załączników w wersji do edycji dla ułatwienia przygotowania ofert.

Działanie jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorem merytorycznym działania jest prof. dr hab. Jan Madey związany z Uniwersytetem Warszawskim z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Obecnie pełniący funkcję Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. W projekcie Informatyka+ - członek Rady Programowej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i dołączenia do grona osób zaangażowanych w tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.

Zapytania oraz oferty prosimy kierować na adres e-mail: jgolaszewska@wwsi.edu.pl

Dokumenty do pobrania w załączeniu.

Dokumentacja konkursowa
Załącznik 1
Załączniki w wersji do edycji

------------------------------------------

2011.10.12

W związku z zapytaniami kierowanymi przez Wykonawców odnośnie liczby wykładów możliwych do zrealizowania przez jednego wykładowcę uprzejmie informujemy:

W dokumentacji konkursowej przewidziano możliwość złożenia maksymalnie trzech ofert - konspektów wykładów przez jednego wykładowcę. Każdy z zaproponowanych wykładów będzie oceniany jako osobna oferta, zatem można przewidzieć, że jeden wykładowca zrealizuje 1 wykład, lub cykl 2 lub 3 wykładów.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert polegający na dostarczeniu materiałów reklamowych w postaci bloczków (notatników) reklamowych
2011-10-03.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert  polegający na dostarczeniu materiałów reklamowych w postaci bloczków (notatników) reklamowych dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.

W załączeniu dokumentacja konkursu i plik poglądowy.

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na organizację wypoczynku – obozu letniego
2011-09-30.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na organizację wypoczynku – obozu letniego dla młodzieży szkolnej w wieku 15-19 lat - uczestników  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” w sierpniu 2012 r.

W załączeniu dokumentacja konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

-----------------------------------

10.10.2011

W związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło 7 października 2011 w nawiązaniu do konkursu ogłoszonego w dniu 30 września 2011 dotyczącym możliwości złożenia oferty wspólnie przez dwóch Wykonawców uprzejmie informujemy, że:

W postępowaniu konkursowym dotyczącym organizacji wypoczynku dla młodzieży szkolnej w roku 2012 ogłoszonym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w dniu 30 września 2011 r. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wspólnej oferty przez dwóch Wykonawców. W takiej sytuacji warunki wymagane od Wykonawców określone w punkcie 4 postępowania powinny być spełnione łącznie przez konsorcjantów. Wykonawca, który reprezentuje konsorcjum w postępowaniu powinien przedstawić pełnomocnictwo od drugiego Wykonawcy upoważniające do złożenia oferty w jego imieniu.

W przypadku wyłonienia oferty złożonej przez konsorcjum Wykonawców w umowie zostanie przewidziana solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za wykonanie umowy, co oznacza, że każdy z nich będzie odpowiedzialny za całość zamówienia.

W związku z tym, że powyższa informacja może wpłynąć na przygotowanie ofert informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 19 października 2011 do godz. 15.00.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę świadczenia usług pocztowych
2011-09-27.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę świadczenia usług pocztowych w ramach projektu – „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.
-  kod CPV 64100000-7.

W załączeniu dokumentacja konkursowa.

Zapraszany do składania ofert.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert na realizację usługi przewozu osób
2011-09-22.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert na realizację usługi przewozu osób- uczestników projektu Informatyka+ w roku szkolnym 2011/2012 z terenu województwa mazowieckiego.

Niniejsze zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.


Konkurs na przewóz osób
2011-09-09.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert na realizację usługi przewozu osób- uczestników projektu Informatyka+ w roku szkolnym 2011/2012 z terenu woj.: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego.

Niniejsze zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na zakup oprogramowania przeznaczonego do doposażenia laboratoriów komputerowych
2011-09-08.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na zakup oprogramowania przeznaczonego do doposażenia laboratoriów komputerowych zakupionych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)".

Dokumentacja konkursu.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

 


Konkurs na usługi gastronomiczne - Elbląg
2011-09-08.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu - w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków w ciągu roku szkolnego 2011/2012: ok. 500,
 • terminy realizacji zamówienia: od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.,
 • przeważnie organizowane będą pojedyncze kursy 3 - 4 dniowe, na których będzie ok. 20 osób, może zdarzyć się, że będą 2 - 3 szkolenia w tym samym czasie (dopuszczalne inne formy organizacji zajęć),
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres ul. Sienkiewicza 4 w Elblągu,
 • szczegółowe terminy będą podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Ośrodka Projektu „Informatyka+”.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi tj. od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 15 września 2011 r.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ w związku z zasadą konkurencyjności.


Konkurs na usługi gastronomiczne - Lublin
2011-09-08.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie - w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków w ciągu roku szkolnego 2011/2012: ok. 500,
 • terminy realizacji zamówienia: od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.,
 • przeważnie organizowane będą pojedyncze kursy 3 - 4 dniowe, na których będzie ok. 20 osób, może zdarzyć się, że będą 2 - 3 szkolenia w tym samym czasie (dopuszczalne inne formy organizacji zajęć),
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres ul. Długa 6 w Lublinie,
 • szczegółowe terminy będą podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Ośrodka Projektu „Informatyka+”.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi tj. od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 15 września 2011 r.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ w związku z zasadą konkurencyjności.


Konkurs na usługi gastronomiczne - Białystok
2011-09-08.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku- w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków w ciągu roku szkolnego 2011/2012: ok. 500,
 • terminy realizacji zamówienia: od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.,
 • przeważnie organizowane będą pojedyncze kursy 3 - 4 dniowe, na których będzie ok. 20 osób, może zdarzyć się, że będą 2 - 3 szkolenia w tym samym czasie (dopuszczalne inne formy organizacji zajęć),
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres ul. Brukowa 2 w Białymstoku,
 • szczegółowe terminy będą podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Ośrodka Projektu „Informatyka+”.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi tj. od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 15 września 2011 r.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ w związku z zasadą konkurencyjności.


Konkurs na usługi gastronomiczne - Łódź
2011-09-08.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi- w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków w ciągu roku szkolnego 2011/2012: ok. 500,
 • terminy realizacji zamówienia: od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.,
 • przeważnie organizowane będą pojedyncze kursy 3 - 4 dniowe, na których będzie ok. 20 osób, może zdarzyć się, że będą 2 - 3 szkolenia w tym samym czasie (dopuszczalne inne formy organizacji zajęć),
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres ul. Stefana Żeromskiego 115 w Łodzi,
 • szczegółowe terminy będą podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Ośrodka Projektu „Informatyka+”.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi tj. od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 15 września 2011 r.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ w związku z zasadą konkurencyjności.


Konkurs na usługi gastronomiczne - Garwolin
2011-09-08.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów (zestawy typu II danie) oraz herbaty i wody butelkowanej dla uczestników kursów realizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

Kod CPV: 55321000-6, 55520000-1.

Szczegóły zamówienia:

 • szacunkowa łączna liczba posiłków w ciągu roku szkolnego 2011/2012: ok. 500,
 • terminy realizacji zamówienia: od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.,
 • przeważnie organizowane będą pojedyncze kursy 3 - 4 dniowe, na których będzie ok. 20 osób, może zdarzyć się, że będą 2 - 3 szkolenia w tym samym czasie (dopuszczalne inne formy organizacji zajęć),
 • menu: obiad (II danie), woda butelkowana lub sok owocowy 0,5 l, herbata bez ograniczeń,
 • w każdym dniu danego kursu będą ci sami uczestnicy w związku z czym należy zapewnić zróżnicowane menu,
 • posiłki powinny zostać dostarczone ciepłe w porze obiadowej, w opakowaniach jednorazowych na adres ul. Kościuszki 53 w Garwolinie,
 • szczegółowe terminy będą podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Ośrodka Projektu „Informatyka+”.

Kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa brutto za posiłek. Prosimy o podanie jednej uśrednionej ceny brutto za posiłek niezależnie od menu. Podana cena będzie ceną gwarantowaną w całym okresie realizacji usługi tj. od 20 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej propozycję ceny jednostkowej brutto mailem na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 15 września 2011 r.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu Informatyka+ w związku z zasadą konkurencyjności.


Informacja w sprawie zapytań od wykonawców – konkurs na opracowanie i realizację elementów identyfikacji wizualnej oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych.
2011-09-05.

W związku z zapytaniem skierowanym przez jednego z wykonawców dotyczącym zapytania (Część I – Projekt 1, cześć A) - Czy planowane są zmiany w treści zeszytów (typu A, B, C)? oraz czy możliwe jest wydrukowanie całości nakładu zeszytów i dostarczanie ich w określonych transzach?, uprzejmie informujemy, że:

Odpowiedź: Niestety nie ma możliwości jednorazowego wydrukowania całego nakładu poszczególnych typów zeszytów. Typy A, B, C odnoszą się jedynie do liczby stron i służą ustaleniu uśrednionych stałych cen druku dla zeszytów o podobnych gabarytach. W ramach poszczególnych typów zeszytów występuje po kilkanaście różnych tematów materiałów dydaktycznych, które są zamawiane w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Rekrutacja na część zajęć realizowana jest w trakcie całego roku szkolnego – wtedy nabywamy wiedzę o dokładnej liczbie uczestników poszczególnych zajęć oraz ich preferencjach co do tematyki kursów stąd potrzeba realizacji zamówienia w małych transzach.Informacja w sprawie zapytań od wykonawców – konkurs ofert na opracowanie i realizację elementów identyfikacji wizualnej oraz opracowanie i wydruk materiałów
2011-09-01.

Informacja w sprawie zapytań od wykonawców – konkurs na opracowanie i realizację elementów identyfikacji wizualnej oraz  wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych.

W związku z zapytaniem skierowanym przez jednego z wykonawców dotyczącym pkt.3.2 zapytania (Część II – Projekt 2, cześć A, poz.3) - czy wszystkie plakaty będą wyglądały tak samo ( jeden projekt) oraz czy nakład 20 szt. będzie drukowany jednorazowo, uprzejmie informujemy, że:

Nakład 20 szt. plakatów będzie drukowany jednorazowo według jednego projektu.Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na opracowanie i realizację elementów identyfikacji wizualnej oraz opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych
2011-08-31.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17 ogłasza konkurs ofert na opracowanie i realizację elementów identyfikacji wizualnej oraz opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projektów: „Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej” i „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert.

Dokumentacja konkursowa znajduje się w załączniku.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę świadczenia usług pocztowych
2011-08-19.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę świadczenia usług pocztowych w ramach projektu – „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.
-  kod CPV 64100000-7.
W załączeniu dokumentacja konkursowa.

Zapraszany do składania ofert.


Informacja w sprawie zapytań od wykonawców – konkurs na realizację reklamy w Internecie.
2011-08-19.

W związku z zapytaniem skierowanym przed jednego z wykonawców dotyczącym wątpliwości, czy formy reklamy (narzędzia) brane pod uwagę przy konstruowaniu oferty muszą być identyczne w stosunku do przedstawionych w zapytaniu uprzejmie informujemy, że:

Oferty należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Formularz ofertowy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i nie należy dokonywać w nim żadnych modyfikacji jak również zamieszczać informacji dodatkowych. Nie przewidziano zatem możliwości złożenia oferty na inne formy (narzędzia) reklamy gdyż oferta taka byłaby  niezgodna ze specyfikacją zamówienia.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację reklamy w Internecie.
2011-08-11.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na realizację reklamy w Internecie.

Zapytanie realizowane jest w związku z realizacją projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w ramach zasady konkurencyjności.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Dokumentacja
Załączniki


Konkurs na usługi druku
2011-07-22.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usługi druku publikacji książkowej według załączonego projektu. Zapytanie o cenę kierowane jest do Państwa w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.

 1. Kod CPV zamówienia: 79823000-9
 2. Specyfikacja druku publikacji:
  1. Format B5,
  2. Objętość publikacji: zgodnie z plikiem poglądowym (w załączeniu),
  3. Nakład: 1400 sztuk,
  4. Oprawa klejona,
  5. Okładka: zadruk jednostronny, folia matowa, kolor CMYK, karton 280 g,
  6. Wewnętrzne strony publikacji: druk czarno-biały, zadruk dwustronny, gramatura papieru 80 g offset,
  7. Druk offsetowy.
 3. Istotne informacje
  1. Publikacja posiada numer ISBN,
  2. Projekt będzie podlegał modyfikacji (dołożenie jednej strony tekstu, oraz modyfikacja informacji na stronie redakcyjnej), której wykonanie będzie po stronie Wykonawcy w cenie usługi,
  3. Zamawiający udostępni pliki w formacie PDF w jakości do druku,
  4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby dokonania modyfikacji plików dla uzyskania optymalnej jakości druku zostanie ona wykonana przez Wykonawcę w cenie usługi,
  5. Cena usługi powinna obejmować również dostarczenie publikacji do siedziby Zamawiającego (ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie),
  6. Termin realizacji usługi: dwa tygodnie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu (sierpień 2011).
 4. Kryterium wyboru oferty: cena brutto za całość usługi.

  Oferty należy kierować na adres wkwasniewska@wwsi.edu.pl lub faksem na nr 022 489 64 91 do dnia 29 lipca 2011 r.

  Niniejsze zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik podglądowy (pdf).


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Koordynatora ds. IT
2011-06-08.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Koordynatora ds. IT w projekcie Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją.

Zapytanie realizowane jest w związku zasadą konkurencyjności w projektach POKL.

Zapytania prosimy kierować na adres: jgolaszewska@wwsi.edu.pl

Informacje będą udzielane tylko drogą elektroniczną. Zapytania i odpowiedzi będą również publikowane na stronie projektu.


W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. świadczenia usług pocztowych
2011-06-03.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. świadczenia usług pocztowych w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”kod CPV 64100000-7, informuję, iż wymiary koperty uległy zmianie i wynoszą: 23 cm x 32,5 cm.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Białymstoku
2011-06-03.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Białymstoku- kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia: pokój 1-os. (dostęp do Internetu) w terminie: 13/14.06.2011 r. (1 doba)

Kryterium wyboru  oferty stanowi  cena brutto za nocleg w pokoju 1-os. ze śniadaniem w podanym terminie.

Informacje należy przesłać do 9 czerwca br. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe odnośnie usług pocztowych
2011-05-30.

Zapytanie ofertowe polegające na świadczeniu usług pocztowych w ramach projektu  „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” – kod CPV 64100000-7

1.Beneficjent:

NAZWA: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ADRES: 00-169 Warszawa, ul. Lewartowskiego 17

 

REGON: 016404854

NIP: 525-21-85-183

tel: 0 22 489 64 95

fax: 0 22 489 64 91

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pocztowa dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w okresie: VI 2011 r. w obrocie krajowym na terenie pięciu województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego.

 

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pocztowa w obrocie krajowym dotycząca przesyłek listowych polegająca na:

a) odebraniu od Zamawiającego i doręczeniu przesyłek listowych  (ekonomicznych nierejestrowanych) oraz realizacji usług komplementarnych (obsługa zwrotów),

b) gabaryty przesyłek:

-  szacunkowa waga: 500-1000 g,

- wymiary koperty: 25 cm x 35 cm.

- wymiary koperty: 23 cm x 32,5 cm. (edycja 2011-06-06)

c) szacunkowa liczba przesyłek  listowych: 1000 szt.

 

2.2.W ramach świadczenia w/w usług Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania m.in. następujących czynności:

a) odebrania przesyłek z siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00-16.00),

b) potwierdzania w pocztowym dokumencie nadawczym przyjętych do wyekspediowania przesyłek listowych nierejestrowanych,

c) dostarczania zwrotów korespondencji do siedziby Zamawiającego.

 

2.3. Do obowiązków Zamawiającego będzie należeć:

a) przygotowanie przesyłek do dystrybucji, w szczególności: umieszczanie na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacji jednoznacznie identyfikującej nadawcę i adresata,  umieszczanie w lewym górnym rogu przesyłek swojej nazwy oraz adresu w pełnym brzmieniu,

b) dostarczenie Wykonawcy, przy nadawaniu zwykłych przesyłek listowych, zestawienia zawierającego dokładną ilość nadawanych przesyłek na dwa dni przed planowanym odbiorem przesyłek z siedziby Zamawiającego.

2.4. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wykonywane będzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.).

3. Kryteria oceny ofert:

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium bilansu ceny obliczonego w następujący sposób:

- najniższa zaproponowana cena jednostkowa brutto za przesyłkę listowną / oceniana cena jednostkowa brutto za przesyłkę  x 90 pkt.

- najniższa zaproponowana cena brutto za odbiór przesyłek listownych z siedziby Zamawiającego / oceniana cena brutto za odbiór przesyłek listownych z siedziby Zamawiającego x 10  pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt. – 90 pkt. za cenę jednostkową brutto za przesyłkę  listowną  oraz 10  pkt. za cenę brutto za odbiór przesyłek listownych z siedziby Zamawiającego.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferty  należy przesłać do  6 czerwca  br. na adres e-mail: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Warszawie
2011-05-27.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Warszawie - kod CPV 55000000-0.

Szczegóły zamówienia:

- 14  pokoi 2-os. z łazienką z możliwością zwiększenia ilości o 2 pokoje w terminie: 06-08.06.2011 r. (2 noclegi) wraz ze śniadaniem.

Wykonawca powinien podać w ofercie stawkę jednostkową brutto za nocleg w pokoju 2-os.

Wykonawca powinien podać w ofercie stawki  uwzględniające kompleksowe wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia (w szczególności koszt śniadania, inne).

Informacje należy przesłać do 2 czerwca br. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę świadczenia usług pocztowych
2011-05-20.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę świadczenia usług pocztowych w ramach projektu - Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkol ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
-  kod CPV 64100000-7.
W załączeniu dokumentacja konkursowa. Załącznik proszę wypełnić i przesłać w formie elektronicznej.
Załącznik można pobrać również na stronie  www.informatykaplus.edu.pl w zakładce aktualności.

postepowanie_uproszczone-na_swiadczenie_uslug_pocztowych.doc

Formularz_ofertowy_uslugi_pocztowe.xls

Zapraszamy do składania ofert.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na zakup sprzętu
2011-05-13.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na zakup sprzętu przeznaczonego na nagrody w konkursach realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)".

Dokumentacja konkursowa


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Warszawie
2011-05-12.

Szanowni Państwo,

 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Warszawie - kod CPV 55270000-3.

Szczegóły zamówienia:

- 4 pokoje 1-os. z łazienką z możliwością zwiększenia ilości o 2 pokoje, w terminie: 25/26.05.2011 (1 nocleg) wraz ze śniadaniem;

- 9  pokoi 2-os. z łazienką z możliwością zwiększenia ilości o 2 pokoje w terminie: 25/26.05.2011 (1 nocleg) wraz ze śniadaniem.

Wykonawca powinien podać w ofercie 2 stawki jednostkowe brutto za nocleg w pokoju 1-os.  i nocleg w pokoju 2-os.

Wykonawca powinien podać w ofercie stawki  uwzględniające kompleksowe wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia (w szczególności koszt śniadania, inne).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium bilansu ceny obliczonego w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana stawka za nocleg w pokoju 1-os / oceniana stawka dla noclegu w pok. 1-os x 50 pkt.
 • najniższa zaproponowana stawka za nocleg w pokoju 2-os / oceniana stawka dla noclegu w pok. 2-os x 50 pkt.

 

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt. – 50 pkt. za nocleg w pokoju 1-os, 50 pkt. za nocleg w pokoju 2-os.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

Informacje należy przesłać do 19 maja br. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na ogłoszenie prasowe w Elblągu
2011-05-12.

Informujemy, iż w związku z awarią techniczną serwera w dniach 19-23 maja 2011 r. e-maile wysłane przez Państwa nie zostaną odczytane, dlatego też przedłużamy termin składnia ofert do dnia 23.05.2011 r. do godz. 14.00 na adres: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - kod CPV 79970000-4.

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie do druku i jednorazowa emisja ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu Informatyka+ w regionie w prasie typu dziennik, tygodnik, inny o zasięgu lokalnym na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego w terminie od ostatniego tygodnia maja do początku czerwca br. (dokładna data emisji do ustalenia po wyborze Wykonawcy).

Ogłoszenie czarno-białe.

W załączeniu przybliżona treść ogłoszenia oraz logotypy, które należy zamieścić w ogłoszeniu. Zastrzegamy możliwość nieznacznej modyfikacji treści ogłoszenia.

Ofertę należy skonstruować w następujący sposób:

Warunki emisji ogłoszenia

Cena brutto za przygotowanie do druku i emisję ogłoszenia (PLN):

Powierzchnia ogłoszenia w mm2

Rodzaj prasy: (dziennik, tygodnik, inny)

Tytuł:

Zasięg terytorialny:

Możliwość emisji ogłoszenia w terminie podanym w specyfikacji: (należy potwierdzić).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się punktację obliczoną w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana cena za emisję ogłoszenia / oceniana cena za emisję x 50 pkt.
 • najniższa zaproponowana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² / oceniana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² x 50 pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt.: 50 pkt. w kryterium cena oraz 50 pkt. w kryterium powierzchnia.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów a jego oferta będzie zgodna ze szczegółowym zakresem zamówienia.

Oferty należy przesłać do 19 maja br. do godz. 16.00 na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na ogłoszenie prasowe w Lublinie
2011-05-12.

Informujemy, iż w związku z awarią techniczną serwera w dniach 19-23 maja 2011 r. e-maile wysłane przez Państwa nie zostaną odczytane, dlatego też przedłużamy termin składnia ofert do dnia 23.05.2011 r. do godz. 14.00 na adres: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - kod CPV 79970000-4.

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie do druku i jednorazowa emisja ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu Informatyka+ w regionie w prasie typu dziennik, tygodnik, inny o zasięgu lokalnym na terenie woj. Lubelskiego w terminie od ostatniego tygodnia maja do początku czerwca br. (dokładna data emisji do ustalenia po wyborze Wykonawcy).

Ogłoszenie czarno-białe.

W załączeniu przybliżona treść ogłoszenia oraz logotypy, które należy zamieścić w ogłoszeniu. Zastrzegamy możliwość nieznacznej modyfikacji treści ogłoszenia.

Ofertę należy skonstruować w następujący sposób:

Warunki emisji ogłoszenia

Cena brutto za przygotowanie do druku i emisję ogłoszenia (PLN):

Powierzchnia ogłoszenia w mm2

Rodzaj prasy: (dziennik, tygodnik, inny)

Tytuł:

Zasięg terytorialny:

Możliwość emisji ogłoszenia w terminie podanym w specyfikacji: (należy potwierdzić).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się punktację obliczoną w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana cena za emisję ogłoszenia / oceniana cena za emisję x 50 pkt.
 • najniższa zaproponowana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² / oceniana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² x 50 pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt.: 50 pkt. w kryterium cena oraz 50 pkt. w kryterium powierzchnia.

 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów a jego oferta będzie zgodna ze szczegółowym zakresem zamówienia.

Oferty należy przesłać do 19 maja br. do godz. 16.00 na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

 

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs na ogłoszenie prasowe w Łodzi
2011-05-12.

Informujemy, iż w związku z awarią techniczną serwera w dniach 19-23 maja 2011 r. e-maile wysłane przez Państwa nie zostaną odczytane, dlatego też przedłużamy termin składnia ofert do dnia 23.05.2011 r. do godz. 14.00 na adres: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na emisji ogłoszenia prasowego - kod CPV 79970000-4.

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie do druku i jednorazowa emisja ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu Informatyka+ w regionie w prasie typu dziennik, tygodnik, inny o zasięgu lokalnym na terenie woj. Łódzkiego w terminie od ostatniego tygodnia maja do początku czerwca br. (dokładna data emisji do ustalenia po wyborze Wykonawcy).

Ogłoszenie czarno-białe.

W załączeniu przybliżona treść ogłoszenia oraz logotypy, które należy zamieścić w ogłoszeniu. Zastrzegamy możliwość nieznacznej modyfikacji treści ogłoszenia.

Ofertę należy skonstruować w następujący sposób:

Warunki emisji ogłoszenia Cena brutto za przygotowanie do druku i emisję ogłoszenia (PLN): Powierzchnia ogłoszenia w mm2

Rodzaj prasy: (dziennik, tygodnik, inny)

Tytuł:

Zasięg terytorialny:

Możliwość emisji ogłoszenia w terminie podanym w specyfikacji: (należy potwierdzić).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się punktację obliczoną w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana cena za emisję ogłoszenia / oceniana cena za emisję x 50 pkt.
 • najniższa zaproponowana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² / oceniana powierzchnia ogłoszenia w milimetrach² x 50 pkt.

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt.: 50 pkt. w kryterium cena oraz 50 pkt. w kryterium powierzchnia.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów a jego oferta będzie zgodna ze szczegółowym zakresem zamówienia.

Oferty należy przesłać do 19 maja br. do godz. 16.00 na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w Warszawie
2011-05-11.

Szanowni Państwo,

 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o cenę noclegów w  Warszawie - kod CPV 55270000-3.

Szczegóły zamówienia:

- 4 pokoje 1-os. z łazienką z możliwością zwiększenia ilości o 2 pokoje, w terminie: 25/26.05.2011 (1 nocleg) wraz ze śniadaniem;

- 9  pokoi 2-os. z łazienką z możliwością zwiększenia ilości o 2 pokoje w terminie: 25/26.05.2011 (1 nocleg) wraz ze śniadaniem.

Wykonawca powinien podać w ofercie 2 stawki jednostkowe brutto za nocleg w pokoju 1-os.  i nocleg w pokoju 2-os.

Wykonawca powinien podać w ofercie stawki  uwzględniające kompleksowe wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia (w szczególności koszt śniadania, inne).

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium bilansu ceny obliczonego w następujący sposób:

 • najniższa zaproponowana stawka za nocleg w pokoju 1-os / oceniana stawka dla noclegu w pok. 1-os x 50 pkt.
 • najniższa zaproponowana stawka za nocleg w pokoju 2-os / oceniana stawka dla noclegu w pok. 2-os x 50 pkt.

 

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt. – 50 pkt. za nocleg w pokoju 1-os, 50 pkt. za nocleg w pokoju 2-os.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

Informacje należy przesłać do 18 maja br. na adres e-mailowy: wkwasniewska@wwsi.edu.pl

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu Informatyka+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na dostarczenie materiałów reklamowych
2011-05-10.

Szanowni Państwo,

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na dostarczenie materiałów reklamowych (długopis, notatnik, pamięć USB) - dla uczestników  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Informatyka + - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.

W załączeniu dokumentacja konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

----------------------

Szanowni Państwo,

W zawiązku z brakiem informacji w zapytaniu ofertowym  - informuję, iż kod CPV na materiały reklamowe jest następujący: 22462000-6

----------------------

12-05-2011

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się pytań od wykonawców - dotyczących nadruku na materiałach reklamowych - w załączeniu do pobrania loga monochromatyczne (UE, WWSI, POKL), które należy zamieścić na długopisie i pamięci USB.

Do nadruku w notesie został załączony  poglądowy plik, który używany jest w projekcie „Informatyka+”. Gama kolorów nawiązuje do materiałów, które są dostarczane uczniom.  Po stronie wykonawcy leży wykonanie projektu druku na stronie notatnika.

----------------------

13-05-2011

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się pytań od wykonawców - dotyczących nadruku na notesie- informuję, iż dopuszczalna jest możliwość druku z palety CMYK.
Archiwum aktualności