Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka+

rekrutacja

studia IT

Z ŻYCIA PROJEKTU

Targi Wiedzy

Zakończenie projektu Informatyka+

2012-08-28.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na zakończenie Informatyki+. Zapraszamy na ostatnie zajęcia w projekcie!

więcej ›

Szukamy informatycznych talentów

2012-06-08.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poszukuje uczniów i uczennic liceów i techników, których pasją jest szeroko rozumiana informatyka.

więcej ›

Krótkie wykłady o informatyce

2012-01-05.

po prostu do poczytania …

więcej ›

Kolejna edycja konkursu "Informatyka – moja pasja" rozpoczęta!

2012-04-20.

Z przyjemnością informujemy o ostatniej już – trzeciej edycji konkursu Informatyka – moja pasja.

więcej ›

Maraton informatyczny Informatyki+

2012-04-05.

Informatyka+ serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty Projektu – Maraton Informatyczny.

więcej ›

Dyplom inżyniera informatyka gwarancją dobrej pracy!

2011-05-13.

Rośnie zainteresowanie zatrudnieniem specjalistów z branży IT

więcej ›

Zasoby biblioteki WWSI dla uczestników projektu!

2011-09-20.

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu Informatyka+ do korzystania z księgozbioru biblioteki WWSI.

więcej ›

Filmoteka Informatyki+

2011-01-28.

Filmoteka to materiały filmowe, które przedstawiają reportaże z życia projektu.

więcej ›


Archiwum aktualności

PROJEKT NA SKRÓTY

Informatyka+ to ponadregionalny projekt edukacyjny z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni uczniowie oraz nauczyciele z blisko 1000 szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) z 5 województw (mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego).

Projekt jest inicjatywą środowiska akademickiego na rzecz podniesienia kompetencji z zakresu szeroko rozumianej informatyki u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Nad prawidłową realizacją projektu czuwa Rada Programowa w składzie:

  • prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
  • dr hab. Michał Grabowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
  • prof. dr hab. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
  • prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski, UMK Toruń
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Szałas, Uniwersytet Warszawski
  • Andrzej Żyławski – Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
  • Halina Wojciechowska – Prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Do zadań Rady należy stały monitoring realizacji zadań pod kątem merytorycznym oraz promocja projektu w środowisku akademickim.

W projekcie przewidziano bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów w postaci wykładów, warsztatów, kursów, konkursów. Wszystkie zajęcia realizowane będą w oparciu o program edukacyjny opracowany specjalnie na potrzeby realizacji celów projektu. Łącznie w różnych formach dydaktycznych w okresie od września 2009 do września 2012 weźmie udział 15 780 uczniów (w tym 20% uczniów uzdolnionych w zakresie informatyki, bądź zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach technicznych) oraz 180 nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej.

W ramach tzw. Wszechnicy Porannej oraz Wszechnicy Popołudniowej zaprosimy na wykłady i warsztaty do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki łącznie 3000 uczniów (w ramach tego działania zaplanowano blisko 2000 godzin dydaktycznych wykładów akademickich, popularnonaukowych oraz zajęć praktycznych).

Wykładowcy akademiccy w ramach Wszechnicy na Kołach dotrą z wykładami do szkół z miejscowości znacznie oddalonych od Warszawy. Taką formą uczestnictwa w projekcie zostanie objętych ponad 8000 uczniów.

Przewidziano również 6 edycji specjalistycznych kursów komputerowych realizowanych w siedzibie uczelni oraz w Regionalnych Ośrodkach Projektu (jeden w każdym województwie). Kursy te będą realizowane w ramach modułu zaawansowanego programu Informatyka+ - Kuźni Talentów Informatycznych

W 4 dniowych kursach weźmie łącznie udział ponad 2000 uczniów.

W okresie wakacji zaprosimy uczestników projektu do uczestnictwa w letnich obozach naukowych (300 uczniów).

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej oraz zeszytów dydaktycznych. Zasoby dydaktyczne oraz informacyjne opracowane w ramach projektu będą również dostępne za pośrednictwem otwartego portalu wiedzy Polska Wszechnica Informatyczna. Znajdzie się tam między innymi 60 dostępnych on-line wykładów wybitnych polskich dydaktyków z zakresu szeroko rozumianej informatyki oraz jej zastosowań.

W trakcie trwania projektu przewidziano również organizację konferencji oraz Targów Wiedzy, w których łącznie weźmie udział ponad 600 uczestników (nauczycieli, wykładowców, uczniów).

Przebieg projektu będzie stale dokumentowany: powstaną reportaże filmowe z cyklu „z życia projektu” oraz wydawnictwa prezentujące dorobek dydaktyczny oraz dobre praktyki wypracowane w ramach projektu (zeszyty naukowe, wydawnictwo o charakterze popularnonaukowym - praca zbiorowa wybitnych przedstawicieli z dziedziny informatyki, poradnik metodyczny dla nauczycieli).