Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka+

rekrutacja

studia IT

Z ŻYCIA PROJEKTU

Targi Wiedzy

Zakończenie projektu Informatyka+

2012-08-28.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na zakończenie Informatyki+. Zapraszamy na ostatnie zajęcia w projekcie!

więcej ›

Szukamy informatycznych talentów

2012-06-08.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poszukuje uczniów i uczennic liceów i techników, których pasją jest szeroko rozumiana informatyka.

więcej ›

Krótkie wykłady o informatyce

2012-01-05.

po prostu do poczytania …

więcej ›

Kolejna edycja konkursu "Informatyka – moja pasja" rozpoczęta!

2012-04-20.

Z przyjemnością informujemy o ostatniej już – trzeciej edycji konkursu Informatyka – moja pasja.

więcej ›

Maraton informatyczny Informatyki+

2012-04-05.

Informatyka+ serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty Projektu – Maraton Informatyczny.

więcej ›

Dyplom inżyniera informatyka gwarancją dobrej pracy!

2011-05-13.

Rośnie zainteresowanie zatrudnieniem specjalistów z branży IT

więcej ›

Zasoby biblioteki WWSI dla uczestników projektu!

2011-09-20.

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu Informatyka+ do korzystania z księgozbioru biblioteki WWSI.

więcej ›

Filmoteka Informatyki+

2011-01-28.

Filmoteka to materiały filmowe, które przedstawiają reportaże z życia projektu.

więcej ›


Archiwum aktualności

Trwają prace nad opracowaniem programu zajęć pozaszkolnych Informatyka+

2009-05-04.
Kształcenie pozalekcyjne

Program Informatyka+ to program edukacyjny opracowywany z myślą o realizacji w ramach kształcenia pozalekcyjnego.

Program będzie nawiązaniem do podstawy programowej oraz zatwierdzonych przez MEN programów nauczania przedmiotów: technologia informacyjna oraz informatyka.

Przewidziano opracowanie dwóch pakietów edukacyjnych: w zakresie podstawowym - Wszechnica Informatyczna oraz zaawansowanym - Kuźnia Talentów Informatycznych. Na tym etapie sformułowane zostaną założenia dydaktyczne programu: cele edukacyjne, treści nauczania, procedury osiągania poszczególnych celów edukacyjnych, opis założonych osiągnięć ucznia oraz sposobu ich mierzenia. Opracowany program zostanie przekazany do zrecenzowania przez 2 niezależnych ekspertów.

Moduły dydaktyczne - zamiast podręcznika

Moduły dydaktyczne opracowane w ramach tego działania, będą stanowiły uszczegółowienie treści zawartych w programie Informatyka+ wraz z przykładami ich praktycznego zastosowania. Dla wykładowców będą podstawą do przeprowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach projektu. Dla uczestników projektu – uczniów – będą stanowiły materiały dydaktyczne służące utrwaleniu wiedzy oraz dające wskazówki do samodzielnego pogłębiania tematu.

Założono opracowanie 5 modułów dydaktycznych odpowiadających głównym zakresom tematycznym realizowanym w ramach przedmiotów technologia informacyjna oraz informatyka:

Moduł - Algorytmika i programowanie
Moduł - Bazy danych
Moduł - Grafika, multimedia, technologie internetowe
Moduł - Sieci komputerowe
Moduł - Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań

Każdy moduł będzie zawierał materiały z danego zakresu tematycznego umożliwiające przeprowadzenie różnych form dydaktycznych przewidzianych w projekcie. Część dla wykładowców to szczegółowe konspekty wykładów (również prezentacje), scenariusze warsztatów oraz kursów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, które będą realizowane w ramach Wszechnicy Informatycznej oraz Kuźni Talentów Informatycznych, a także testy (zestawy pytań lub zadań kontrolnych) sprawdzające wiedzę.

Część dla uczniów to materiały do nauki zawierające podane w przystępny sposób najważniejsze informacje z danego zakresu oraz odsyłające do innych (pozaszkolnych) źródeł wiedzy z danego tematu.

Każdy moduł zostanie opracowany w dwóch poziomach zaawansowania. Wynika to z faktu, że oferta zajęć dydaktycznych, które będą realizowane w ramach projektu została zróżnicowana ze względu na stopień zaawansowania potencjalnych uczestników. Zajęcia realizowane w ramach Wszechnicy Informatycznej to zajęcia dla wszystkich uczniów, natomiast Kuźnia Talentów Informatycznych to oferta dla uczniów uzdolnionych w zakresie informatyki lub też uczęszczających do klas o profilach związanych z informatyką.

Materiały dydaktyczne będą udostępniane uczestnikom projektu w formie skoroszytów drukowanych oraz w wersji elektronicznej (CD, strona projektu, portal PWI).

Komplety materiałów do otrzymają wszystkie szkoły, które wezmą udział w projekcie (ok. 1000 szkół).

Realizacja zajęć w oparciu o program Informatyka+ rozpocznie się już we wrześniu 2009 r.

UWAGA:

Składamy podziękowania dla wydawnictw, które udostępniły nieodpłatnie na potrzeby projektu wydawane przez siebie podręczniki do przedmiotów informatyka oraz technologia informacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych oraz informatyka w gimnazjach. Komplety podręczników trafiły do członków zespołów autorskich opracowujących program i będą stanowiły punkt odniesienia dla programu zajęć pozalekcyjnych Informatyka+.

Dziękujemy wydawnictwom:

Helion Edukacja

eMPi2

Czarny Kruk sp. j.

MAC Edukacja

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA