Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka+

rekrutacja

studia IT

Z ŻYCIA PROJEKTU

Targi Wiedzy

Zakończenie projektu Informatyka+

2012-08-28.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na zakończenie Informatyki+. Zapraszamy na ostatnie zajęcia w projekcie!

więcej ›

Szukamy informatycznych talentów

2012-06-08.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poszukuje uczniów i uczennic liceów i techników, których pasją jest szeroko rozumiana informatyka.

więcej ›

Krótkie wykłady o informatyce

2012-01-05.

po prostu do poczytania …

więcej ›

Kolejna edycja konkursu "Informatyka – moja pasja" rozpoczęta!

2012-04-20.

Z przyjemnością informujemy o ostatniej już – trzeciej edycji konkursu Informatyka – moja pasja.

więcej ›

Maraton informatyczny Informatyki+

2012-04-05.

Informatyka+ serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty Projektu – Maraton Informatyczny.

więcej ›

Dyplom inżyniera informatyka gwarancją dobrej pracy!

2011-05-13.

Rośnie zainteresowanie zatrudnieniem specjalistów z branży IT

więcej ›

Zasoby biblioteki WWSI dla uczestników projektu!

2011-09-20.

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu Informatyka+ do korzystania z księgozbioru biblioteki WWSI.

więcej ›

Filmoteka Informatyki+

2011-01-28.

Filmoteka to materiały filmowe, które przedstawiają reportaże z życia projektu.

więcej ›


Archiwum aktualności

Zapytanie ofertowe - usługi cateringowe

2009-01-25.

Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/WWSI/I+/2009

realizowane w ramach projektu „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

 

1.      Zamawiający.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ul. Lewartowskiego 17

00-169 Warszawa

Tel.: 0 22 489 64 90

Fax: 0 22 489 64 91

2.      Postanowienia ogólne.

a)      Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

b)      Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektów PO KL.

c)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 3.      Opis przedmiotu zamówienia (transakcji):

a)      Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych w projekcie „Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie: 19 lutego 2009.

b)      W zakres usług będzie wchodzić:

 Dostarczenie usług cateringowych w trakcie posiedzeń Rady Programowej oraz zarządu projektu (2 spotkania - ok. 8 – 10 osób):

- w trakcie obrad: kawa i herbata w termosach, woda butelkowana, soki

- lunch: przystawka oraz drugie danie, zimne napoje.

Miejsce serwowania – bufet Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz sala konferencyjna.

4.      Forma realizacji zamówienia: umowa zlecenie.

 5.      Kryteria oceny ofert:

a)      Cena (waga 100%) - do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

6.      Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w jęz. polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zawierać projekt jadłospisu oraz cenę netto i brutto za usługę. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/EFS/WWSI/I+/2009”.

7.      Miejsce i termin złożenia oferty:

a)      Ofertę można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa.

b)      Ofertę należy złożyć do dnia 3 lutego 2009 r. do godz. 15.00. Rozpatrywane będą jedynie oferty doręczone przed upływem tego terminu.