Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka+

Szkoły, które ostanio odwiedziliśmy:

2011-01-27 .
XXIV LO im. Cypriana Norwida

więcej ›

2011-01-18 .
ZS Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte Nr 1- Technikum

więcej ›

2011-01-10 .
Zespół Szkół Fototechnicznych- Technikum Fototechniczne

więcej ›

Wszechnica na Kołach

Wszechnica na Kołach to wykłady wyjazdowe, które mogą zostać zrealizowane bezpośrednio w siedzibie szkoły zainteresowanej tą formą edukacyjną. Wykłady zostaną przeprowadzone przez wykładowców akademickich współpracujących przy realizacji projektu „Informatyka+”, na zaproszenie władz szkoły.

Oferta wykładów będzie składała się ze wszystkich wykładów opracowanych w ramach Wszechnicy Popołudniowej. Wybór tematu należy do nauczyciela.

Do kogo kierujemy zajęcia

Wszechnica na kołach to działanie pomyślane z myślą o uczniach z miejscowości oddalonych od siedziby uczelni, którzy nie mogą przyjechać na zajęcia do Warszawy.

Opis zajęć

W ramach Wszechnicy na Kołach szkoły z województw objętych wsparciem będą miały możliwość zaproszenia wykładowcy akademickiego do wygłoszenia wykładu na miejscu w siedzibie danej placówki. Wykład będzie trwał 2 godziny lekcyjne.

Oprócz wykładów istnieje możliwość zaproszenia jednego ze studenckich kół naukowych działających przy WWSI z prezentacją jego prac. Informacje o kołach naukowych znajdują się na stronie projektu.

Zajęcia będą realizowane w szkołach na terenie województw objętych wsparciem w ramach projektu.

Lista tematów wykładów dostępnych w ramach tej formy

Moduł – sieci komputerowe:

1) Podstawy budowy i działania sieci komputerowych.
2) Podstawy działania sieci bezprzewodowych.

Moduł – bazy danych:

1) Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych?
2) Bazy danych jak je ugryźć?

Moduł – multimedia, grafika i technologie internetowe:

1) W poszukiwaniu treści multimedialnych.
2) Witryna w Internecie, zasady tworzenia i funkcjonowania.

Prezentacje Kół Naukowych:

1) Koło Grafiki 3D – Cyfrowa synteza fotorealistycznych obrazów w środowisku 3D.
2) Koło Naukowe .Net.

Moduł – algorytmika i programowanie:

1) Dlaczego możemy się czuć bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji.
2) Znajdowanie najkrótszych dróg, najniższych drzew, najlepszych małżeństw.
3) Czy wszystko można policzyć na komputerze?
4) Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania
5) O relacjach i algorytmach.

Zasady rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji zostały unormowane w regulaminie uczestnictwa w projekcie (zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, który jest dostępny na stronie projektu).

Procedura zgłoszenia do udziału w tej formie:

Zgłoszenia grupy uczniów dokonuje nauczyciel.

  1. Rezerwacja terminu zajęć oraz wstępne podanie liczby uczniów (mailem na adres rekrutacja@informatykaplus.edu.pl lub tel: (0 22) 489 64 00).
  2. Przesłanie listy uczestników – uczniów (imiona, nazwiska, klasa).
  3. Wypełnienie przez uczniów formularzy zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (formularz jest wypełniany przez ucznia tylko raz w okresie uczestnictwa w projekcie, w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia formularz wypełnić powinien również rodzic bądź opiekun prawny). Wzór formularza jest dostępny na stronie projektu. Wypełnione dokumenty (oryginały) – podpisane przez ucznia, rodzica lub opiekuna oraz z pieczęcią szkoły zostaną zebrane w palcówce podczas zajęć.


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obligatoryjne dla każdego ucznia, który bierze udział w zajęciach.

Zasady uczestnictwa w zajęciach

  1. Warunkiem aby zaprosić „wykład” do szkoły jest zgromadzenie grupy co najmniej 60 uczniów oraz zapewnienie miejsca, w którym może odbyć się wykład dla całej grupy.
  2. Sprzęt multimedialny (komputer, rzutnik, ekran) potrzebny do przeprowadzenia wykładu jest zapewniony przez realizatora projektu.
  3. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne z zajęć (wersja drukowana) oraz materiały pomocnicze.
  4. Uczestnicy zajęć zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej – oceniającej zajęcia.