Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka+

Ostatnio zrealizowane wykłady:

2011-01-13 .
ZS Zawodowych w Ostrołęce - Technikum Nr 2

więcej ›

2010-12-09 .
ZS Technikum Handlowe, Technikum Elektryczne, Technikum Technologii Drewna

więcej ›

2010-12-02 .
ZS Ponadgimnazjalnych w Żelechowie

więcej ›

Wszechnica Popołudniowa

Wszechnica Popołudniowa to cykl otwartych wykładów o charakterze popularnonaukowym dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką i jej zastosowaniami. Tematyka wykładów zostanie dobrana bardzo starannie. Formuła tych zajęć zakłada również aktywność uczestników.

Dla uczestników Wszechnicy Popołudniowej przewidziano co roku konkurs na najciekawszą pracę zainspirowaną tematyką wykładów. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

W ramach Wszechnicy zaplanowano realizację 60 wykładów po 2 godz. lekcyjne. Do udziału w tej formie zostanie zaproszonych ok. 1200 uczniów. Wstęp na wykłady będzie wolny - dla indywidualnych uczniów, którzy zgłoszą swój udział w projekcie. Zachęcamy jednak do udziału również grupy zorganizowane z opiekunem - klasy, szkolne koła zainteresowań.

Mając na uwadze uczniów z miejscowości oddalonych od Warszawy przewidziano również publikację zeszytu naukowego zawierającego wykłady oraz jego dystrybucję do szkół objętych wsparciem w ramach projektu.

Do kogo kierujemy zajęcia

Grupy zorganizowane (klasy, szkolne koła zainteresowań, inne) z opiekunami (nauczycielami przedmiotów informatycznych lub innych) oraz indywidualni uczniowie.
Rekrutacja na zajęcia Wszechnicy Popołudniowej nie wymaga wcześniejszego kwalifikowania uczniów ze względu na poziom wiedzy z przedmiotów informatycznych. Aby pomóc w dokonaniu wyboru zamieszczamy streszczenia tematów zajęć oraz rekomendacje autorów dotyczące ewentualnych wymagań co do zakresu wiedzy z danej tematyki wymaganej od uczniów (dotyczy niektórych tematów).

Opis zajęć

Cykl otwartych wykładów (2 godz.) o charakterze popularnonaukowym dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką. Celem tych zajęć jest rozszerzenie umiejętności i wiedzy uczniów poza zakres podstawy programowej technologii informacyjnej i informatyki.
Zajęcia będą odbywały się w siedzibie WWSI w godzinach popołudniowych (początek wykładu 15.30).

Uwaga w tym roku zmiana organizacji zajęć. Łączymy po dwa wykłady z różnych dziedzin w jednym terminie. Zapraszamy również grupy zorganizowane (klasy). Dla grup ok. 50 spoza Warszawy (powyżej 50 km) organizujemy bezpłatny dojazd na wykłady i powrót.

Tematyka i harmonogram zajęć w roku szkolnym 2011/2012

Zasady rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji zostały unormowane w regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Procedura zgłoszenia grupy na zajęcia:

Zgłoszenia grupy uczniów dokonuje nauczyciel. Uczniowie mogą zgłaszać się również indywidualnie (pod warunkiem, że szkoła złożyła deklarację udziału w projekcie).

  1. Rezerwacja terminu zajęć oraz wstępne podanie liczby uczniów za pośrednictwem Biura projektu (tel., e-mail).
  2. Przesłanie listy uczestników – uczniów (imiona, nazwiska, klasa)
  3. Wypełnienie przez uczniów formularzy zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (formularz jest wypełniany przez ucznia tylko raz w okresie uczestnictwa w projekcie, w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia formularz wypełnić powinien również rodzic bądź opiekun prawny). Wzór formularza jest dostępny na stronie projektu. Wypełnione dokumenty (oryginały) – podpisane przez ucznia, rodzica lub opiekuna oraz z pieczęcią szkoły należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia zajęć.


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obligatoryjne dla każdego ucznia, który bierze udział w zajęciach.

Zasady uczestnictwa w zajęciach

  1. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne z zajęć (wersja drukowana oraz dostęp za pośrednictwem platformy edukacyjnej) oraz materiały pomocnicze
  2. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na pracę inspirowaną tematyką wykładów.