Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka+

rekrutacja

studia IT

Z ŻYCIA PROJEKTU

Targi Wiedzy

Zakończenie projektu Informatyka+

2012-08-28.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na zakończenie Informatyki+. Zapraszamy na ostatnie zajęcia w projekcie!

więcej ›

Szukamy informatycznych talentów

2012-06-08.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poszukuje uczniów i uczennic liceów i techników, których pasją jest szeroko rozumiana informatyka.

więcej ›

Krótkie wykłady o informatyce

2012-01-05.

po prostu do poczytania …

więcej ›

Kolejna edycja konkursu "Informatyka – moja pasja" rozpoczęta!

2012-04-20.

Z przyjemnością informujemy o ostatniej już – trzeciej edycji konkursu Informatyka – moja pasja.

więcej ›

Maraton informatyczny Informatyki+

2012-04-05.

Informatyka+ serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty Projektu – Maraton Informatyczny.

więcej ›

Dyplom inżyniera informatyka gwarancją dobrej pracy!

2011-05-13.

Rośnie zainteresowanie zatrudnieniem specjalistów z branży IT

więcej ›

Zasoby biblioteki WWSI dla uczestników projektu!

2011-09-20.

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu Informatyka+ do korzystania z księgozbioru biblioteki WWSI.

więcej ›

Filmoteka Informatyki+

2011-01-28.

Filmoteka to materiały filmowe, które przedstawiają reportaże z życia projektu.

więcej ›


Archiwum aktualności

Kuźnia Talentów Informatycznych lato 2011

Zasady rekrutacji i organizacji kursów informatycznych w ramach projektu Informatyka+

Kuźnia Talentów Informatycznych (poziom zaawansowany):

Kalendarium kursów

Zasady rekrutacji –

Ogólne zasady rekrutacji określa regulamin uczestnictwa w projekcie.

- Aby uczeń mógł uczestniczyć w kursie jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszenia ucznia do projektu (w przypadku uczniów niepełnoletnich należy wypełnić odpowiednio część dla rodzica lub opiekuna prawnego) – dokument dostępny na stronie projektu w zakładce „dokumenty”. Wypełniony formularz należy dostarczyć w pierwszym dniu zajęć. Jeśli uczeń już uczestniczył w projekcie należy zawrzeć tę informację w zgłoszeniu.

- Zgłoszenia uczniów na kurs dokonuje nauczyciel – opiekun ucznia przesyłając dane ucznia/uczniów: imię, nazwisko oraz nazwę szkoły na adres rekrutacja@informatykaplus.edu.pl

- Zgłoszenie ucznia może zostać przyjęte, jeśli szkoła, która go kieruje przystąpiła do projektu Informatyka+ (wykaz tych szkół znajduje się na stronie projektu w „aktualnościach”). Jeśli szkoła nie zgłosiła się jeszcze do projektu prosimy o wypełnienie deklaracji zgłoszenia szkoły do projektu – dokument dostępny na stronie projektu w zakładce „dokumenty” oraz dostarczenie jej wraz z formularzami uczniów z tej szkoły w dniu rozpoczęcia zajęć.

- Potwierdzenie przyjęcia ucznia na kurs zostanie wysłane na adres e-mail nauczyciela.

WAŻNE:

- W kursach na poziomie zaawansowanym mogą wziąć udział uczniowie, którzy spełniają przynajmniej jeden warunek zawarty w definicji ucznia uzdolnionego w zakresie informatyki stworzonej na potrzeby rekrutacji do projektu Informatyka+. W PRZYPADKU TYCH UCZNIÓW NALEŻY PODCZAS REKRUTACJI POBRAĆ DODATKOWO OPRÓCZ FORMULARZA ZGŁOSZENIA KARTĘ INFORMACYJNĄ , KTÓRĄ WYPEŁNIA NAUCZYCIEL – OPIEKUN UCZNIA. KARTĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z FORMULARZEM W PIERWSZYM DNIU ZAJĘĆ.

Organizacja zajęć:

  • Liczebność grup – maksymalnie 20 osób
  • Liczba godzin kursu – 24 godz. (4 dni po sześć godzin zajęć lub 3 dni po osiem godzin lekcyjnych)
  • Uczestnicy otrzymują: materiały dydaktyczne (w postaci zeszytów dydaktycznych, notatników, pamięci flash oraz dostępu do materiałów na platformie e-learningowej), ciepły posiłek w trakcie zajęć, certyfikat ukończenia kursu. Certyfikaty zostaną wystawiony przez WWSI na podstawie list obecności uczniów na zajęciach potwierdzających frekwencję w poszczególnych dniach zajęć.
  • Uczestnicy wypełnią test wiedzy oraz ankietę ewaluacyjną.

WAŻNE:

Przez ukończenie kursu rozumie się zrealizowanie 75% zajęć (18 godzin) oraz potwierdzenie przez prowadzącego kurs przyswojenie materiału z zajęć przez uczestnika w zadowalającym stopniu.

W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się na zajęcia w pierwszym dniu, nie podając jednocześnie usprawiedliwienia w tym samym dniu, zostanie umożliwiony udział w zajęciach (od drugiego dnia) uczniowi z listy rezerwowej.